Lingwistyka dla biznesu - Łódź

Lingwistyka dla biznesu - Łódź

Lingwistyka dla biznesu - Łódź

Studia w Łodzi

lingwistyka dla biznesu

Odkryj kierunek lingwistyka dla biznesu w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Lingwistyka dla biznesu studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku lingwistyka dla biznesu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Lingwistyka dla biznesu - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek lingwistyka dla biznesu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Lingwistyka dla biznesu stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie lingwistyka dla biznesu jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Filologia germańska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia germańska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lingwistyka dla biznesu?

Jeśli chcesz studiować lingwistykę dla biznesu w Łodzi, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

W trakcie rekrutacji na studia filologiczne uczelnie organizują czasem rozmowy wstępne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Lingwistyka dla biznesu w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LINGWISTYKA DLA BIZNESU ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LINGWISTYKA DLA BIZNESU ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA DLA BIZNESU W ŁODZI?

Lingwistyka dla biznesu to studia filologiczne o interdyscyplinarnym charakterze, ponieważ nowoczesny kierunek tego typu łączy nauki humanistyczne z ekonomicznymi.

Studenci w trakcie całego procesu kształcenia przygotowywani są do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Program kształcenia układany jest w taki sposób, aby przyszli absolwenci mogli poszczycić się kompetencjami językowymi z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zajęcia mają często charakter praktyczny i równie praktyczne jest opracowanie pracy dyplomowej, której temat formułowany jest bardzo często w porozumieniu z firmami.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Kompleksowo opracowywany kierunek studiów, którym jest lingwistyka dla biznesu, możesz realizować w Łodzi w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów) i prowadzone są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i fakultatywnymi. Szczególny nacisk kładzie się na praktyki zawodowe, które pozwalają zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenia i potrzebne do pracy kompetencje.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci lingwistyki dla biznesu mają okazję zdobyć szeroką wiedzę i praktyczne kompetencje językowe z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Poszczególne umiejętności obejmują także odmiany specjalistyczne tych języków.

W trakcie realizowanego kształcenia ważne są przedmioty obejmujące podstawy zarządzania, rachunkowość i finanse, pragmatykę językową. Interdyscyplinarne połączenie nauk humanistycznych i ekonomicznych z korzyścią wpływa na pracę we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym.

Warto także zaznaczyć, że kierunek prowadzony jest przez Wydział Filologiczny oraz Wydział Zarządzania, dzięki czemu studenci mają zajęcia ze specjalistami odnajdującymi się w ważnych dla przyszłej kariery zawodowej dziedzinach językowych i biznesowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA DLA BIZNESU W ŁODZI?

Studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LINGWISTYKA DLA BIZNESU W ŁODZI?

Absolwenci lingwistyki dla biznesu są przygotowani do pracy w charakterze pracowników administracyjnych, pracowników biurowych, tłumaczy. Zdobywana wiedza odnosząca się do nauk humanistycznych i ekonomicznych umożliwia im swobodne poruszanie się po różnych działach krajowych i międzynarodowych korporacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku lingwistyka dla biznesu:

 • dział logistyczny
 • dział personalny
 • obsługa klienta
 • dział organizacji i zarządzania w firmach o charakterze międzynarodowym, zróżnicowanych kulturowo

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich w kraju lub za granicą w zakresie kierunków pokrewnych lingwistyce lub studiom biznesowym.

Po ukończeniu pierwszego stopnia kształcenia studenci swobodnie komunikują się w dwóch językach obcych, a także szczycą się potrzebnymi do pracy kompetencjami, jak chociażby praca i komunikacja zespołowa.

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

Komentarze (0)