Filologia - Łódź

Filologia - Łódź

Filologia - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

filologia

Odkryj filologię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Filologia w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim oraz niepublicznej szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia, w roku akademickim 2021/2022, uczelnia niepubliczna oferuje płatne studia w obu trybach.

 

Studenci kierunku filologia w Łodzi zdobędą wiedzę z zakresu nauk językoznawczych i literaturoznawczych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat kultury, historii i literatury danego obszaru językowego. Co więcej, nauczą się wybranego języka obcego oraz jego wykorzystania w w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach językowych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zawodzie nauczyciela języka obcego. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami i korporacjami międzynarodowymi lub zdecydować się na pracę w biurach tłumaczeniowych.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek filologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Uczelnie, gdzie filologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia w Łodzi?

Nie masz zielonego pojęcia, co należy zrobić, aby dołączyć do grona studentów kierunku Filologia na jednej z łódzkich uczelni, które zdecydowały się wzbogacić ofertę edukacyjną o właśnie ten rodzaj nauki?

Żeby dostać się na studia na kierunku Filologia w Łodzi, należy posiadać obszerną wiedzę w zakresie języka polskiego i angielskiego, która zostanie zweryfikowana na egzaminie maturalnym. Kandydaci na studia zostaną przyjęci na podstawie konkursu świadectw lub dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia w Łodzi?

Krzywdzące przekonanie na temat absolwentów studiów humanistycznych, które urosło do niebotycznych rozmiarów, demotywując przy okazji przyszłych studentów, niewyobrażających sobie innej drogi, jak tylko tej w kierunku humanizmu, głosi, że zapotrzebowanie rynku pracy istnieje wyłącznie względem techników, medyków oraz absolwentów studiów prawniczych.

W opozycji do tego stereotypu stoi wiele humanistycznych kierunków studiów, które powstały, aby odpowiedzieć na potrzeby współczesnego rynku pracy. Bowiem poszerzanie sieci biznesowych kontaktów o kontrahentów zagranicznych, szeroko pojęta komunikacja w obcym języku w firmach związanych z handlem i dystrybucją, a także wykonywanie specjalistycznych tłumaczeń tekstów, które pierwotnie dostępne były jedynie wąskiemu kręgowi ludzi posługujących się biegle określonym językiem – wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie dobrze wykształceni i chętni do pracy w zawodzie filolodzy.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku filologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

Studia w Łodzi na kierunku Filologia to interdyscyplinarne połączenie nauki wybranego języka z historią i kulturą niemal całego świata oraz wzajemnych relacji polityczno-gospodarczych, występujących pomiędzy danymi krajami. Wzbogacanie kompetencji interpersonalnych każdego ze studentów sprawi, że zostaną oni lepiej osadzeni w kanonach zgłębianej wiedzy. Absolwenci tego kierunku będą zdolni do podjęcia dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy, której specyfika będzie zależała w dużej mierze od wyboru specjalności podczas studiów.

Coraz poważniej rozważasz aplikację na studia na kierunku Filologia w Łodzi, a wciąż nie wiesz, w jaką wiedzę zostaniesz uposażony oraz czego możesz się spodziewać po samych zajęciach na wybranej uczelni? Być może ten akapit rozwieje twoje wątpliwości i jeszcze bardziej utwierdzi w przekonaniu, że studia na kierunku Filologia będą dobrym wyborem.

W trakcie studiów filologicznych przyszli absolwenci będą mieli okazję zapoznać się z teorią z zakresu ludzkiej mowy. Poznają podstawy biologicznych uwarunkowań organizmu, pozwalających na tworzenie, odbieranie i rozumienie słownego przekazu o konkretnej treści, zgłębią przyczyny różnorodności językowej na całym świecie, a także poznają genezę powstania między innymi języków słowiańskich.

Niewątpliwym atutem i czynnikiem wyróżniającym Filologię pośród studiów na innych kierunkach jest ogromna uniwersalność – studenci na dalszych etapach nauki będą mogli wybrać szczegółowy program, w ramach którego będą poszerzać posiadaną już wiedzę oraz wzbogacać ją o całkiem nowe elementy.

Nie bez znaczenia pozostanie nauka politycznych, ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań kształtowania się kultury danego obszaru językowego na przestrzeni wieków. Dzięki niej zdobędziesz zdolność wnikliwego, analitycznego myślenia oraz wyciągania prostych wniosków ze skomplikowanych przesłanek.

Liczne zajęcia praktyczne, oparte na przeprowadzaniu dyskusji na wybrane tematy w grupach, poszerzą twoje kompetencje interpersonalne, zwiększą elokwencję w obszarze danego języka, a także nauczą sztuki skutecznej negocjacji z zachowaniem obustronnego szacunku względem odmiennych poglądów.

Nauka na studiach na kierunku Filologia w Łodzi to nie tylko konieczność przyswajania obszernej wiedzy teoretycznej. To również praktyka, dzięki której każdy absolwent stanie się dobrym pracownikiem współczesnego rynku pracy.

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Łodzi?

Studia na kierunku Filologia w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zastanawiasz się, ile czasu zajmie ci nauka na studiach na kierunku Filologia w Łodzi aż do uzyskania upragnionego tytułu? Całość edukacji na kierunku Filologia w Łodzi dzieli się pomiędzy studiami pierwszego i drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i wymagają od studenta wytężenia umysłu na każdym z sześciu semestrów. Najwytrwalsi uzyskują tytuł licencjata, a więc wykształcenie wyższe i możliwość podjęcia pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, a więc cztery semestry, a ich absolwenci od czasu ukończenia Filologii, będą mogli posługiwać się tytułem magistra.

Podsumowując – aby stać się pełnoprawnym licencjonowanym Filologiem, na naukę należy poświęcić trzy lata. Tak zwana „magisterka” zajmie nam dwa lata.

Gdzie studiować na kierunku Filologia w Łodzi?

 

Filologia studia w Łodzi - uczelnie:

 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia w Łodzi?

Przed aplikacją na jakikolwiek kierunek studiów, należy najpierw zasięgnąć nieco informacji o nim samym, a także wymaganiach rekrutacyjnych, ustalanych przez każdą z łódzkich uczelni – postanowienia te nie są stałe i mogą się zmieniać na przestrzeni czasu.

Podobnie jest ze studiami na kierunku Filologia w Łodzi – bez odpowiedniej dozy wiadomości na temat obowiązujących procedur rekrutacyjnych, nasza droga ku rozpoczęciu tych studiów wiodłaby na oślep. A chyba nikt nie lubi kroczyć przez życie po omacku, prawda?

Na większości łódzkich uczelni, które umożliwiają przyszłym kandydatom podjęcie studiów na kierunku Filologia, przedmiotami wiodącymi, które biorą udział w konkursie świadectw maturalnych, są język polski, język obcy nowożytny, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Warto mieć na względzie, że procedury rekrutacyjne mogą się zmieniać w zależności od wybranej łódzkiej uczelni, dlatego zasięgnięcie wiedzy odpowiednio wcześnie będzie gwarancją dostatecznego przygotowania kandydatów.

Kiedy otrzymasz już wyczekane wyniki egzaminu maturalnego i uznasz, że mogą być biletem wstępu na studia filologiczne w Łodzi na kierunku Filologia, będziesz musiał pochwalić się nimi komisji rekrutacyjnej za pośrednictwem odpowiedniego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej uczelni. Jeśli po przebrnięciu przez najgorszy czas, a mianowicie czas oczekiwań na ostateczną decyzję komisji rekrutacyjnej, ujrzysz swoje nazwisko na liście przyjętych na Filologię w Łodzi, będziesz potrzebował kilku dokumentów, które złożysz na biurku komisji rekrutacyjnej w odpowiednim czasie, który będzie z góry ustalony.

Przyda ci się niewątpliwie fotografia do legitymacji studenckiej, o wymiarach 35X45mm, kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w przypadku aplikacji na studia magisterskie oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny do pobrania ze strony internetowej wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Łodzi?

Przebrnąłeś już przez wszystkie akapity artykułu, a wciąż nie do końca wiesz, co mógłbyś robić po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w Łodzi? Odpowiedź na to pytanie nie będzie jednoznaczna, gdyż interdyscyplinarność tych studiów oraz możliwości wyboru szczegółowej ścieżki kształcenia tworzą z nich kierunek, który można dobrze dopasować do indywidualnych zainteresowań i predyspozycji kandydata.

Jeśli twój wybór padł na specjalizację związaną z tłumaczeniami w wybranym przez ciebie języku, będziesz mógł zatrudnić się w biurach translatorskich, zajmując się wykonywaniem tłumaczeń dla biur oraz osób prywatnych. Jeśli zechcesz poświęcić trochę czasu na naukę po studiach i wykonanie kursu tłumacza przysięgłego, zaczniesz pełnić nieco bardziej odpowiedzialną rolę na ścieżce prawnej oraz sądowej.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś otworzył własną działalność gospodarczą, zajmującą się wykonywaniem szeroko rozumianych tłumaczeń. Wydawnictwa prasowe oraz mass-media będą ci wdzięczne za dokonywanie przekładów klasyków literatury obcojęzycznej w celu lepszego oddania ich treści i trafienia do szerszego grona odbiorców.

Jako absolwent pupularnego kierunku studiów w Łodzi, przydasz się firmom z branży handlowej, gdzie codzienny kontakt z zagranicznymi klientami jest nieodłącznym elementem tego fachu. Będziesz miał okazję wykazać się szerokimi kompetencjami interpersonalnymi, w które uposażą cię studia.

Dla najbardziej zainteresowanych aspektem kulturoznawczym Filologii w Łodzi szeroko otworzy się furtka do pracy w instytucjach kulturalnych oraz placówkach oświatowych, gdzie będą mieli okazję przekazywać posiadaną wiedzę i umiejętności najmłodszym, zaszczepiając w nich jednocześnie pasję do nauki.

Jak sam widzisz, pracy po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w Łodzi będzie sporo, a od dokonania ostatecznego wyboru dzieli cię już tylko proces rekrutacyjny i kilka lat studiów, więc nie zwlekaj dłużej i aplikuj!

 

Studia na kierunku filologia w Łodzi - zaoczne

Studia w Łodzi na kierunku filologia możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-językowych. 

dowiedz się więcej na temat kierunku filologia studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku filologia w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku filologia możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne w zależności od uczelni są płatne lub bezpłatne. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku filologia - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia w Łodzi?

Wciąż nie masz pewności, czy studia na kierunku Filologia w Łodzi będą dobrym wyborem? Być może opinie innych studentów tego kierunku pozwolą ci na podjęcie bardziej świadomej decyzji.

 

Anna, studentka ostatniego roku Filologii w Łodzi, mówi:

„Filologia to studia językowe, które nie ograniczają twojego wyboru do nauki jednej konkretnej mowy. Właśnie ta uniwersalność skłoniła mnie do wybrania tych, a nie innych studiów. Mam nadzieję, że moja przyszłość zawodowa będzie wyglądała równie dobrze – jeśli tak, szczerze polecę ten kierunek każdemu!”

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA

Komentarze (0)