Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - Łódź

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - Łódź

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - Łódź

Studia w Łodzi

filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

Odkryj kierunek filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską studia Łódź 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Łodzi filologię klasyczną z kulturą środziemnomorską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ).
 

Studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską to szansa na uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Co więcej, studenci opanują również podstawy języka łacińskiego i starożytnej greki oraz nauczą się posługiwać wybranym językiem nowożytnym z obszaru śródziemnomorskiego.

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w instytucjach kultury, wydawnictwach, szkołach językowych czy biurach podróży.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską w Łodzi?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską:

 • drugi język obcy,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

W przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia II stopnia, kandydaci będący absolwentami studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich). Z kolei kandydaci będący absolwentami innych kierunków przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich dowolnego kierunku lub specjalności, a także będą zobowiązani do uzupełnienia wiedzy potrzebnej dla osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla kierunku na poziomie licencjatu.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską w Łodzi?

Cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu wywarły ogromny wpływ na całą Europę, a sztuka, architektura i literatura z tamtych terenów jest dziś znana na całym świecie. Aby zgłębiać wiedzę na temat historii i kultury starożytnych Greków i Rzymian powstały studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską. Decydując się na wybór tej ścieżki kształcenia, zyskasz szansę na opanowanie języka łacińskiego, starożytnej greki, a także wybranego języka nowożytnego z obszaru śródziemnomorskiego. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter omawianego kierunku, zdobędziesz wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz rozwiniesz swoje kompetencje językowe.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską zapoznasz się ze wszystkimi aspektami historii, kultury i sztuki starożytnej Grecji oraz Rzymu. Poznasz również liczne zagadnienia polityczno-socjologiczne związane z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. W Twoim planie zajęć znajdą się takie przedmioty, jak np. religioznawstwo, mitologia, teatr antyczny czy historia starożytna obszaru Śródziemnomorza.

Ile trwają studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską w Łodzi?

Studia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską w Łodzi?

Ukończenie studiów na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską pozwoli Ci na znalezienie zatrudnienia w muzeach, galeriach sztuki, teatrach i wielu innych instytucjach kulturalnych. Dodatkowo świetnie odnajdziesz się w pracy w wydawnictwach i bibliotekach, jak również w prężnie rozwijającej się branży turystycznej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską:

 • instytucje kultury,
 • muzea,
 • placówki oświatowe,
 • biura podróży,
 • szkoły językowe,
 • biblioteki,
 • wydawnictwa,
 • archiwa,
 • środki masowego przekazu.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia