Kompozycja i teoria muzyki - Wrocław

Kompozycja i teoria muzyki - Wrocław

Kompozycja i teoria muzyki - Wrocław
Dodaj do ulubionych

20.03.2023

Kompozycja i teoria muzyki studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku kompozycja i teoria muzyki w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. teorii muzyki, muzykoterapii, kompozycji, estetyki muzyki czy analizy współczesnych dzieł muzycznych.

 

Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku Kompozycja i teoria muzyki dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalnych, przedszkolach i szkołach czy jako kompozytorzy.

 

czytaj dalej wszystko o Kompozycja i teoria muzyki - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Kompozycja i teoria muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku kompozycja i teoria muzyki

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunek Kompozycja i teoria muzyki, zarówno w przypadku studiów I stopnia, jak i II, bierze pod uwagę wynik egzaminu wstępnego. Jego szczegóły opisane są w regulaminie. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI ?

Kompozycja i teoria muzyki to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe we Wrocławiu. Studenci tego kierunku mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak Kompozycja i teoria muzyki dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Kompozycja i teoria muzyki umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. kompozycji, akustyki, elektroakustyki, literatury muzycznej, teorii muzyki, harmonii. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. psychologii muzyki, muzykoterapii, historii muzyki i sztuki, instrumentoznawstwo czy muzyki polskiej.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą także np. poznać metody diagnozy w muzykoterapii, uczestniczyć w zajęciach dotyczących arteterapii, etnomuzykologii, historii muzyki filmowej oraz hospitacji w zakresie muzykoterapii w różnych chorobach. Mają też możliwość zapoznania się z dwudziestowiecznymi metodami analizy, zdobycia umiejętności i wiedzy z zakresu analizy współczesnego dzieła muzycznego czy edytorstwa muzycznego.

Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z anglojęzyczną terminologią muzyki współczesnej, zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu promocji i marketingu dóbr kultury, organizacji życia muzycznego czy zapoznają się ze współczesnymi technikami kompozytorskimi.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie we Wrocławiu na kierunku Kompozycja i teoria muzyki: propedeutyka kompozycji komputerowej, chór i zespoły wokalne i instrumentalne, deontologia muzykoterapeutyczna.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI?

Studia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Kompozycja i teoria muzyki w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Studia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedszkolach i szkołach, w instytucjach kulturalnych, a także jako kompozytorzy czy dziennikarze muzyczni.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kompozycja i teoria muzyki:

 • przedszkola i szkoły,
 • instytucje kulturalne,
 • instytucje upowszechniania kultury,
 • kompozytor,
 • dziennikarz muzyczny,
 • muzykoterapeuta.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kompozycja i teoria muzyki Wrocław studia i stopnia

Kompozycja i teoria muzyki Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kompozycja i teoria muzyki Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kompozycja i teoria muzyki w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki muzyczne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia