Innowacje i przedsiębiorczość

Innowacje i przedsiębiorczość

Innowacje i przedsiębiorczość

Studia w Warszawie

innowacje i przedsiębiorczość

Odkryj studia innowacje i przedsiębiorczość w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Innowacje i przedsiębiorczość studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Innowacje i przedsiębiorczość to studia, które powinny być wybrane przez te osoby, które chciałyby ukonkretnić swoje wykształcenie i pracować w przyszłości w szeroko rozumianym sektorze korporacyjnym. Jak sama nazwa wskazuje – jej głównym celem jest przekazanie studentom kwalifikacji, które spełniają obecnie najwyższe standardy zarządcze. To właśnie one pozwolą na aktywne i nowoczesne zarządzanie korporacjami.

Zagadnienia związane z przedsiębiorczością stanowią z kolei drugi człon tych studiów. Studenci będą się bowiem uczyć, jak najlepiej wykorzystać potencjał, który drzemie w każdej firmie. Studia innowacje i przedsiębiorczość pozwolą na poznanie tajników zarządzania, umiejętności dostrzegania potrzeb firmy oraz doskonalenia pomysłów, które mogą przyczynić się do jej rozwoju.

Jeśli ukończysz kształcenie na tych stdudiach, czekać będzie na ciebie wiele atrakcyjnych miejsc zatrudnienia. Można zaliczyć do nich przykładowo: firmy konsultingowe, szkoleniowe, zajmujące się analizą rynku pracy, czy korporacje działające zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Pamiętaj, że jeśli odpowiednio zadbasz o swoją karierę, to czekać będą ciebie stanowiska kierownicze średniego, jak i wyższego szczebla. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Innowacje i przedsiębiorczość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci innowacji i przedsiębiorczości w trakcie zajęć rozwijają m.in. swoją kreatywność czy zdolność do niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów. Poznają oni np.: potrzeby współczesnych odbiorców-klientów; znaczenie komunikacji w pracy zespołowej; narzędzia stosowane w efektywnej prezentacji; nowoczesne metody i narzędzia wykorzystywane w pracy restrukturyzatorów, innowatorów czy przedsiębiorców.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które poświęcone są m.in.: sposobom pozyskiwania finansowania w firmie; rozwiązywaniu realnych problemów organizacji; metodom projektowania własnego biznesu; kształtowaniu kompetencji menedżerskich; specyfice firm rodzinnych i międzynarodowych korporacji; technikom wyszukiwania, oceniania i analizowania różnych rodzajów źródeł informacji i inspiracji.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: technik komunikacji i pracy w zespole; narzędzi stosowanych w tworzeniu prezentacji; sposobów pozyskiwania poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji; poszczególnych etapów procesu wdrażania pomysłu oraz osadzania go na rynku.

Absolwenci innowacji i przedsiębiorczości mogą liczyć na zatrudnienie np. w: strukturach HR; działach wdrażania nowych technologii; działach komunikacji zewnętrznej; działach rozwoju produktów; działach innowacyjnego marketingu; firmach konsultingowych i doradztwa dla przedsiębiorców. Ponadto osoby, które ukończą tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na stanowisko np. kierownicze w dowolnym zespole projektowym lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent innowacji i przedsiębiorczości może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • ośrodki badawcze
  • instytucje międzynarodowe
  • urzędy, biura doradcze
  • jednostki administracji rządowej i samorządowej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Innowacje i przedsiębiorczość to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studia na zarządzaniu skierowane są do osób, którym zależy np. na rozwinięciu cennych kompetencji miękkich, związanych z komunikacją w biznesie, negocjacjami czy skuteczną perswazją i autoprezentacją. W programie tego kierunku studiów znajdują się przedmioty, które poruszają problematykę charakterystyczną m.in. dla psychologii, socjologii, marketingu, komunikacji społecznej, ekonomii, finansów i rachunkowości, prawa czy administracji.

Osoby, które ukończyły zarządzanie, wyróżniają się zdolnościami, które cenione są w szczególności np. na stanowiskach kierowniczych, organizacyjnych czy doradczych. Ponadto absolwenci tego kierunku, w zależności od ukończonej ścieżki kształcenia, odnajdą się także w roli m.in. księgowego, przedsiębiorcy, analityka, eksperta, specjalisty czy osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie kontroli wewnętrznej.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)