Nowe technologie w administracji

Nowe technologie w administracji

Nowe technologie w administracji

Studia w Warszawie

nowe technologie w administracji

Odkryj studia nowe technologie w administracji w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Nowe technologie w administracji studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Nowe technologie w administracji to jedna z tych propozycji kształcenia, która ma związek z nieustannym rozwojem cywilizacyjnym, a co za tym idzie – technologicznym. Dotyka on niemal wszystkich dziedzin życia, więc również aparatu urzędniczego. W praktyce oznacza to nieustanne zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą wiedzieli, jak wykorzystywać te nowe technologie w praktyce.

W programie kształcenia będzie czekać na studentów szereg ćwiczeń praktycznych o charakterze interdyscyplinarnym. Muszą one bowiem ściśle przylegać do chociażby informatyki. Zastanów się zatem, czy posiadasz naturalne predyspozycje, które pozwolą ci kształcić się z sukcesami. Jeśli chciałbyś połączyć swoje zainteresowania administracyjne z doskonale prosperującym sektorem informatycznym, to ta propozycja kształcenia czeka właśnie na ciebie.

Praca w sektorze publicznym nie jest oczywiście jedyną ścieżką zawodowego rozwoju, która czeka na administratorów. Mogą oni znaleźć interesujące zatrudnienie w sektorze prywatnym. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem odnajdą się na stanowiskach związanych z zarządzaniem i rozwiązywaniem kwestii prawnych firmy. Przygotowani są także do podejmowania współpracy z organami państwowymi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Nowe technologie w administracji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują przedmioty poświęcone np. uwarunkowaniom prawnym w przestrzeni prawa administracyjnego czy metodom nowoczesnego zarządzania. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu nauk np. społecznych, ekonomicznych czy prawnych, ale również rozwijają swoje umiejętności organizacji pracy urzędniczej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi teleinformatycznych.

Studenci nowych technologii w administracji poznają m.in.: historię oraz funkcję polskiego systemu administracyjnego; poszczególne aspekty prawa; sposoby zapewniania bezpieczeństwa danych w przestrzeni cyfrowej.

W programie studiów na nowych technologiach w administracji znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Prawo nowych technologii
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Postępowanie egzekucyjne z elementami egzekucji
 • Administracja rządowa
 • Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
 • Nadzór i kontrola w administracji
 • Prawo publiczne gospodarcze
 • Prawo UE

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: struktury oraz zakresu obowiązków organów administracji publicznej; relacji występującej między państwem a systemem administracyjnym, nowoczesnych technik i metod zarządzania informacją, finansami i zasobami ludzkimi; podstaw systemu prawa; zasad organizacji aparatu administracji publicznej.

Absolwenci informatyzacji w administracji mogą podjąć pracę m.in. w: dowolnym urzędzie administracji rządowej i samorządowej; międzynarodowych firmach; organizacjach pozarządowych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie np. poradnictwa czy kontrolingu.

Absolwent nowych technologii w administracji może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • strukturach administracji publicznej
 • służbach, inspekcjach, strażach
 • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym
 • zespołach zarządzania kryzysowego
 • przedsiębiorstwach lokalnych i międzynarodowych
 • firmach doradczych i konsultingowych
 • instytucjach międzynarodowych
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Nowe technologie w administracji to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Administracja to kierunek poświęcony w szczególności naukom prawnym. Absolwenci tych studiów rozwiązują problemy związane np. z bezpieczeństwem wewnętrznym, administracją europejską, samorządami terytorialnymi lub sektorem publicznym. Kompleksowe przygotowanie umożliwia im nie tylko na podjęcie pracy urzędniczej, ale także np. prowadzenie działań doradczych, pełnienie funkcji kierowniczych lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Uczelnie w Warszawie pozwalają studentom administracji zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych, społecznych i humanistycznych. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone m.in.: systemowi bezpieczeństwa narodowego, zarządzaniu miastem i regionem, pozyskiwaniu informacji czy zarządzaniu kryzysowemu. Absolwenci tego kierunku umiejętnie sporządzają dokumentację oraz bezpiecznie zarządzają informacjami.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)