Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

Studia w Warszawie

organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

Odkryj studia organizacja eventow, koncertów i imprez sportowych w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak dużą rolę odgrywa obecnie przemysł czasu wolnego. Przestał on dotyczyć wąskiej grupy odbiorców, dziś bowiem wszyscy szukają aktywnych i inspirujących rozrywek. Studia organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych stanowią zatem odpowiedź na to szczególne zapotrzebowanie. Kształci ona specjalistów zarządzania, którzy posiadać będą szczegółowe kompetencje organizacyjne. Studenci tych studiów będą uczyć się między innymi jak wygląda ekonomika takich przedsięwzięć i jakie obowiązują zasady podczas ich planowania.

Organizacja eventów, koncertów i imprez masowych jako studia oferują między innymi przedmioty takie jak: aspekt prawny i dokumentacja eventów, organizacja imprez sportowych, podstawy grafiki komputerowej, podstawy gastronomii czy tworzenie i zarządzanie treściami w mediach społecznościowych. Warto podkreślić, że kształcenie na tych studiach ma wymiar teoretyczno-praktyczny, a największe znaczenie będą mieć umiejętności, w jakie zostali wyposażeni studenci tych studiów. W przyszłości będą oni mogli z powodzeniem rozwijać swoją karierę zawodową w tych sektorach, które związane są z organizacją różnorodnych eventów.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych to ścieżka kształcenia, która umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. specyfiki przemysłu czasu wolnego; ekonomiki przedsięwzięć eventowych; zasad planowania i obsługi wydarzeń masowych; wymogów bezpieczeństwa imprez masowych; znaczenia eventów w marketingu przedsiębiorstwa; podstaw gastronomii, hotelarstwa i logistyki.

W programie tej ścieżki znajdują się przedmioty poświęcone np.: prawnym aspektom dokumentacji eventów; technik negocjacyjnych i zasad etykiety komunikacyjnej w biznesie; strategii organizacji imprez kulturalnych; bezpieczeństwu i logistyce imprez masowych; sieciom komputerowym i technikom internetowym, wykorzystywanym w branży eventowej.

W programie studiów na organizacji eventów, koncertów i imprez sportowych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Charakterystyka i rodzaje eventów
 • Incentice
 • Organizacja imprez masowych
 • Podstawy gastronomii
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Tworzenie i zarządzanie treściami w mediach społecznosciowych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowoczesnych narzędzi stosowanych w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa oraz imprezy w mediach; zasad bezpieczeństwa organizacji imprez masowych; technik komunikacyjnych i strategii logistycznych, które usprawniają organizację masowych wydarzeń.

Studia na organizacji eventów, koncertów i imprez sportowych mogą swoją karierę zawodową związać np. z branżą wydarzeniową – osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na stanowisko kierownicze, organizacyjne, specjalistyczne, marketingowe lub skojarzone z komunikacją społeczną. Ponadto absolwenci tej ścieżki mogą rozpocząć własną działalność organizatorską.

Absolwent organizacji eventów, koncertów i imprez sportowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy eventowe
 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • organizacje rządowe i pozarządowe
 • instytucje kultury
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Zarządzanie to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie np.: finansów i rachunkowości, ekonomii, prawa i administracji, socjologii, psychologii czy marketingu i komunikacji społecznej. Absolwenci zarządzania są kompleksowo przygotowani do pełnienia funkcji np. menedżerskich, kierowniczych, analitycznych czy związanych z negocjacjami. Ponadto uczelnie w Warszawie umożliwiają studentom rozwinięcie kompetencji niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)