Prawo bezpieczeństwa

Prawo bezpieczeństwa

Prawo bezpieczeństwa

Studia w Warszawie

prawo bezpieczeństwa

Odkryj studia prawo bezpieczeństwa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Prawo bezpieczeństwa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Prawo bezpieczeństwa to jedna z propozycji kształcenia, która odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Dziś bowiem musimy szczególny nacisk kłaść na kwestie związane właśnie z zapewnianiem bezpieczeństwa obywatelom. Jeśli chciałbyś w przyszłości wyspecjalizować się właśnie w tej dziedzinie, to ta propozycja kształcenia przyniesie ci dużo satysfakcji zawodowej.

Studenci otrzymają przede wszystkim pogłębioną wiedzę z zakresu prawa. Obejmować ona będzie przykładowo: postępowanie karne, prawo cywilne, czy nawet prawo Unii Europejskiej. Warto zatem odpowiednio wcześnie przygotowywać się na opanowywanie sporych partii materiału teoretycznego. Najważniejsza jednak będzie umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce, podczas interpretacji norm i dyrektyw prawnych.

Na absolwentów prawa bezpieczeństwa czekać będą instytucje takie jak: policja, służba więzienna, agencje ochrony, punkty doradztwa prawnego, sądy, przedsiębiorstwa czy nawet straż pożarna. Na szerokie możliwości zatrudnienia wpłyną szerokie kompetencje każdego abiturienta.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Prawo bezpieczeństwa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci prawa bezpieczeństwa poznają najważniejsze zagadnienia, które ściśle związane są z prawnymi aspektami obronności państwa. W trakcie nauki uczestnicy zajęć poznają m.in.: zakres działań oraz organizację organów władzy publicznej, a także regulacje prawne, które kontrolują sposób działania państwa w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: ochronie danych osobowych; specyfice informacji publicznej; narzędziom informowania w państwie; bezpieczeństwu wewnątrz państwa oraz poza jego granicami.

Studia na prawie bezpieczeństwa pozwalają studentom rozwinąć cenne umiejętności analityczne, abstrakcyjne, komunikacyjne i organizacyjne. Absolwenci tej ścieżki kształcenia wyróżniają się znajomością m.in. ograniczeń zawodu prawnika, społeczno-gospodarczego charakteru prawa, specyfiki systemów i norm prawnych; technik stosowanych w negocjacji i mediacji czy funkcjonowania militarnych i niemilitarnych struktur systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

W programie studiów na prawie bezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • prawo bezpieczeństwa informacyjnego
 • ochrona danych osobowych
 • dostęp do informacji publicznej
 • ochrona konkurencji i konsumentów

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: narzędzi oraz przepisów prawnych związanych z bezpieczeństwem informacyjnym; rodzajów i zastosowania informacji w sferze publicznej; sposobów ochrony informacji we współczesnym świecie.

Absolwenci prawa bezpieczeństwa mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są np. w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe lub organizację administracji rządowej czy samorządowej. Ponadto uczelnie w Warszawie, które oferują studentom możliwość nauki na prawie bezpieczeństwa, przygotowują absolwentów tej ścieżki do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z prawniczych aplikacji.

Absolwent prawa bezpieczeństwa może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • administracja państwowa
 • administracja samorządowa
 • instytucje administracji europejskiej
 • sąd, prokuratura
 • kancelaria adwokacka
 • przedsiębiorstwa
 • punkty doradztwa prawnego
 • służby mundurowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Prawo bezpieczeństwa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku prawo.

 

Prawo studia w Warszawie

Studenci prawa zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu m.in. prawa krajowego i międzynarodowego – w tym ich niszowych obszarów. W trakcie studiów uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np. konstruowania pism procesowych czy podejmowania decyzji i wskazanych kroków w przypadku określonych trybów i procedur postępowania. Studia na tym kierunku pozwalają studentom rozwinąć nie tylko poczucie sprawiedliwości, ale również zmysł analityczny, kompetencje miękkie oraz umiejętności zarządcze lub organizacyjne.

Absolwenci, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikację, która umożliwi im rozpoczęcie kariery zawodowej na stanowiskach takich jak m.in.: sędzia, adwokat, prokurator, notariusz czy radca prawny. Specjaliści tej dziedziny doskonale się odnajdą również w środowisku biznesowym i związanym z administracja publiczną lub samorządową. Ponadto absolwenci prawa są gotowi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w kraju lub za granicą.

Dowiedz się więcej: prawo studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)