Przedsiębiorczość

Studia w Warszawie

przedsiębiorczość

Odkryj studia przedsiębiorczość w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Przedsiębiorczość studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Przedsiębiorczość to studia, które cieszą się niezwykłym zainteresowaniem wśród studentów. Dzieje się tak dlatego, ponieważ dostarczają one unikatowych kompetencji, które zostaną docenione przez pracodawców w sektorze korporacyjnym. Przedsiębiorczość obejmuje szereg różnorodnych działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. jej naczelnym celem jest wykonywanie tych działań, które przyczynią się do sukcesu danej firmy.

Na studentów czeka szereg różnorodnych wykładów i ćwiczeń praktycznych. Będzie można zaliczyć do nich przykładowo: biznes w środowisku lokalnym, zakładanie i prowadzenie firmy, przedsiębiorczość internetową, biznesplan w praktyce czy finansowanie przedsięwzięć biznesowych. Studia zakładają wykształcenie przede wszystkim niezbędnych kompetencji, które idą w parze ze świadomą przedsiębiorczością.

Absolwenci posiadać będą także niezbędne kompetencje interpersonalne, które znacząco wpłyną na jakość prowadzonej działalności. Dzięki kształceniu o tym profilu będziesz mógł bowiem spełnić marzenia o założeniu własnej firmy.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Przedsiębiorczość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci przedsiębiorczości zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które związane są m.in. z: rozpoznawaniem popytu na rynku na różne produkty lub usługi; poszukiwaniem niż rynkowych; projektowaniem biznesu; tworzeniem oferty rynkowej; wprowadzaniem nowych produktów i usług na rynek. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: pozyskiwaniu partnerów, pieniędzy, informacji, technologii lub innych zasobów.

Studia na przedsiębiorczości skierowane są do osób, które zainteresowane są np.: prowadzeniem biznesu; założeniem start-upu; wprowadzania innowacji na polski i zagraniczny rynek; prowadzeniem działań doradczych, skierowanych do przedsiębiorców lub firm rodzinnych; wykorzystywaniem mechanizmów przedsiębiorczości. Studenci w trakcie zajęć m.in.: rozwiązują typowe problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorcy, a także poznają techniki komunikacyjne, wykorzystywane w budowaniu relacji z inwestorami lub partnerami.

W programie studiów na przedsiębiorczości znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Charakterystyka sektora MSP w Polsce i na świecie
 • Zakładanie i prowadzenie firmy
 • Strategie przedsiębiorstw na rynku pieniężnym i kapitałowym
 • Formy finansowania działalności gospodarczej
 • Konkurencyjność i innowacyjność firm
 • Biznesplan w praktyce
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Marketing w małym przedsiębiorstwie
 • Przedsiębiorczość internetowa

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: strategii rozwoju biznesu; technik promocji innowacji produktowych i usługowych; podstaw finansów i rachunkowości lub regulacji biznesu; źródeł finansowania firmy.

Absolwenci przedsiębiorczości są kompleksowo przygotowani np. do prowadzenia własnej firmy lub start-upu, przejęcia firmy rodzinnej lub rozpoczęcia pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach na stanowiskach m.in. kierowniczych, księgowych lub związanych z komunikacją w biznesie i negocjacjami.

Absolwent przedsiębiorczości może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Przedsiębiorczość to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Finanse i rachunkowość to kierunek studiów skierowany do osób, które zainteresowane są m.in.: budowaniem strategii finansowej przedsiębiorstwa; zarządzaniem instytucjami finansowymi; prowadzeniem działalności doradczej w zakresie podatków; analizowania sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. Studenci tego kierunku rozwijają także swoje umiejętności analityczne, organizacyjne i zarządcze.

Absolwenci finansów i rachunkowości mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w dowolnym przedsiębiorstwie, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, instytucjach europejskich, urzędach i jednostkach administracji publicznej, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych czy w korporacjach międzynarodowych. Ponadto uczelnie w Warszawie pozwalają rozwinąć studentom kompetencje, które niezbędne są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania zgłębiają zagadnienia poświęcone m.in. psychologii, prawu, administracji, ekonomii, finansom i rachunkowości czy marketingowi. Absolwenci tego kierunku dopasowują odpowiednie narzędzia i metody pracy do problemów klientów. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę na temat kompetencji osobowościowych oraz selekcji i rozwoju zasobów kadrowych firm. Studenci podczas nauki np.: opracowują strategie personalne, a także uczą się planowania działań kadrowych i motywowania, oceniania oraz wynagradzania pracowników.

Absolwenci zarządzania wyszkoleni są nie tylko w zakresie kierowania pracą zespołu, ale także m.in. prowadzenia działań doradczych, zarządzania dokumentacją przedsiębiorstwa, analizy i projektowania systemów informatycznych czy prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą starać się o zatrudnienie na stanowiskach takich, jak m.in.: dyrektor, kierownik działu, prezes, team leader, menedżer, doradca finansowy, analityk czy pracownik administracji samorządowej.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)