Tłumaczenia

Studia w Warszawie

tłumaczenia

Odkryj studia tłumaczenia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Tłumaczenia studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Każdy, kto zastanawia się nad rolą tłumaczeń, powinien przypomnieć sobie wizytę jednego z prezydentów Polski u królowej Elżbiety II. To, jak wyglądać będzie sprawny proces komunikacji między osobami, które władają różnymi językami, zależy tylko i wyłącznie od doskonałych kompetencji tłumacza. Warto podkreślić jednak, że propozycja kształcenia, jaką są tłumaczenia, powinna być wybierana wyłącznie przez osoby szczególnie wrażliwe na tkankę lingwistyczną.

Studenci tłumaczeń odnajdą w siatce programowej wiele specjalistycznych przedmiotów, dzięki którym będą mogli szlifować swoje kompetencje zawodowe. Czekają na nich warsztaty tłumaczeniowe ustne i pisemne oraz szereg zajęć teoretycznych, dzięki którym umiejętności przyszłych tłumaczy osadzone będą na stabilnych podstawach.

Jeśli wybierzesz zatem tłumaczenia, zetkniesz się między innymi z zagadnieniami takimi jak: teoria przekładu, czy stylistyka w translatoryce. Poznasz również słownictwo z zakresu wybranych języków specjalistycznych. Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł pracować chociażby w biurach i agencjach tłumaczeniowych, wydawnictwach, ośrodkach kulturowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Tłumaczenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na ścieżce kształcenia studia tłumaczenia skierowane są do tych osób, które zainteresowane są doskonaleniem swoich zdolności językowych. W programie znajdują się przedmioty poświęcone zagadnieniom z zakresu m.in. językoznawstwa, kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np. tłumaczenia tekstów pisanych lub mówionych w różnych branżach zawodowych.

Oznacza to, że absolwenci tłumaczeń rozumieją zastosowanie języka angielskiego np. w ekonomii, prawie, medycynie czy literaturze. Ponadto uczelnie w Warszawie pozwalają studentom podnieść swoje kompetencje w zakresie języka polskiego.

W programie studiów na tłumaczeniach znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Tłumaczenia z zakresu ekonomii, prawa, medycyny i literatury
 • Stylistyka języka polskiego
 • Warsztaty z zakresu tłumaczeń indywidualnych i zespołowych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: różnorodnego zastosowania języka angielskiego; technik tłumaczenia; nowoczesnych narzędzi stosowanych w translatoryce.

Tłumacze to specjaliści, którzy cenieni są przez pracodawców zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Absolwenci ścieżki kształcenia tłumaczenia są przygotowani kompleksowo do wykonywania zawodu np. tłumacza, jednak uniwersalne kompetencje osób, które ukończyły tłumaczenia, mogą być zastosowane również np. w biznesie, środowisku kulturowym lub edukacyjnym czy w instytucjach rządowych i samorządowych.

Absolwent tłumaczeń może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • branża turystyczna
 • biura tłumaczeń
 • wydawnictwa, media
 • ośrodki kulturowe
 • instytucje europejskie
 • organizacje pozarządowe
 • międzynarodowe korporacje
 • szkoły, przedszkola
 • instytucje rządowe

 

Na jakim kierunku

Tłumaczenia to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku filologia angielska.

 

Filologia angielska studia w Warszawie

Filologia angielska to studia poświęcone m.in. kulturoznawstwu, literaturoznawstwu i językoznawstwu, charakterystycznym dla krajów anglojęzycznych. Studenci tego kierunku poznają m.in. kulturowy i społeczny kontekst kształtowania się krajów anglojęzycznych, a także zdobywają wiedzę z zakresu metodyki nauczania lub zarządzania pracą zespołu. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne.

Absolwenci filologii angielskiej doskonale odnajdą się zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku. Postępująca globalizacja tworzy liczne ścieżki rozwoju dla specjalistów tej dziedziny. Filolog angielski nie tylko potrafi porozumiewać się w języku angielskim, ale także posiada kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji np. nauczyciela, badacza językowego czy menadżera. Na osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, czekają m.in. wydawnictwa, redakcje, urzędy, korporacje, przedsiębiorstwa, instytucje kulturalne czy biura tłumaczeń.

Dowiedz się więcej: filologia angielska studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)