LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ

LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ

LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ

Studia w Krakowie

logopedia z komunikacją społeczną

Odkryj studia logopedia z komunikacją społeczną w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Logopedia z komunikacją społeczną studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Logopedia z komunikacją społeczną to jedna z propozycji kształcenia, która znalazła się w ofercie krakowskich ośrodków akademickich. Została ona stworzona z myślą o osobach, które w szczególności chciałyby się rozwijać właśnie w tym obszarze. Pamiętaj jednak o tym, że powinieneś posiadać szereg predyspozycji, dzięki którym będziesz osiągać najlepsze rezultaty współpracy z pacjentami.

Powinna towarzyszyć ci nie tylko wzmożona świadomość językowa, lecz także komunikatywność i empatia. Podczas wszystkich semestrów kształcenia czekają cię zajęcia poświęcone logopedii oraz wykorzystywania nowoczesnych metod i technik pracy, które związane są z przywracaniem sprawności mowy. Warto podkreślić także, że twoje wykształcenie wzbogacone będzie o kompetencje pedagogiczne.

Logopedia z komunikacją społeczną to propozycja kształcenia, dzięki której otrzymasz wszystkie pełne kwalifikacje logopedy. Czekać będzie na ciebie praca we wszelkich placówkach oświatowych, resorcie zdrowia i kultury. Możesz też pomyśleć o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług logopedycznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Logopedia z komunikacją społeczną skierowana jest do osób, które pragną zdobyć wykształcenie niezbędne m.in. do przeprowadzania diagnostyki oraz rehabilitacji zaburzeń językowych oraz do pracy terapeutycznej w zakresie terapii mowy. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: różnym aspektom oddziaływań logopedycznych; rodzajom terapii korekcyjnych czy zasadom prowadzenia kompetentnej dokumentacji logopedycznej i opiniotwórczej.

Studia na logopedii z komunikacją społeczną pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w obszarze m.in.: wyszukiwania, selekcjonowania, analizowania, oceniania i przekazywania informacji; realizowania programu efektywnej terapii dziecka i osoby dorosłej z zaburzeniem mowy i języka; przeprowadzania badań logopedycznych. Uczestnicy zajęć w trakcie nauki rozwijają także swoje kompetencje językowe – studenci szkolą się w zakresie np.: fonetyki, fonologii, morfologii i składni języka polskiego.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad języka polskiego; metod projektowania i prowadzenia terapii logopedycznej; kreatywnych technik pedagogiki służącej kształtowaniu i korygowaniu emisji głosu; zasad przeprowadzania badań logopedycznych.

Logopedia z komunikacją społeczną przygotowuje absolwentów kompleksowo np. do wykonywania zawodu logopedy w zakresie m.in. prowadzenia badań diagnostycznych czy organizowania działań profilaktyki logopedycznej. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w placówkach przedszkolnych i szkolnych, jednostkach resortu zdrowia i kultury czy prywatnych gabinetach logopedycznych.

Absolwent logopedii z komunikacją społeczną może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki wychowawcze
  • poradnie logopedyczne
  • szkoły, przedszkola
  • świetlice i kluby środowiskowe
  • placówki oświatowe
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Logopedia z komunikacją społeczną to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Krakowie

Studenci pedagogiki rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne oraz organizacyjne, które niezbędne są np. do projektowania efektywnych programów edukacyjno-wychowawczych, pełnienia rzetelnej opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi czy pełnienia roli wychowawcy lub nauczyciela osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczelnie w Krakowie oferują studentom pedagogiki wiele ścieżek kształcenia.

Absolwenci pedagogiki mogą podjąć pracę np. na stanowisku opiekuńczym, kierowniczym, doradczym, terapeutycznym lub związanym z komunikacją społeczną, dydaktyką i wychowawstwem. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są kompleksowo przygotowane także m.in. do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia np. w szkole, przedszkolu, instytucji kulturalnej, przedsiębiorstwie, ośrodku wychowawczym, zakładzie karnym lub w świetlicy środowiskowej.

Dowiedz się więcej: pedgogika studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)