Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych

Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych

Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych

Studia we Wrocławiu

ochrona gleb i rekultywacja terenów

Odkryj studia ochrona gleb i rekultywacja terenów we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych to nowoczesna propozycja kształcenia, która odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci nabywają umiejętności interdyscyplinarnego rozwiązania problemów w zakresie ochrony środowiska.

W trakcie realizowanych zajęć poznają złożone problemy odnoszące się do ochrony środowiska i związków człowieka z przyrodą. Studenci nabywają wiedzę na temat współczesnych globalnych problemów środowiskowych, form działalności człowieka oraz konsekwencji przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Uczą się analizować przyczyny i efekty globalnych zmian środowiskowych oraz wykazywać sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.

Absolwenci mogą pracować na przykład w laboratoriach naukowych, badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Zatrudniani są także w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytutach zintegrowanego zarządzania i ochrony środowiska, administracji rządowej i samorządowej.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Komentarze (0)