Studia teologiczne Wrocław

Studia teologiczne Wrocław

Studia teologiczne Wrocław

Największy wybór studiów

teologicznych we Wrocławiu

Odkryj kierunki teologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia teologiczne Wrocław | woj. dolnośląskie

Gdzie wybrać się na studia teologiczne? We Wrocławiu działa Papieski Wydział Teologiczny, oferujący kształcenie świeckie i kapłańskie. Jeśli już wiecie, że powołanie duchowne Was wzywa, to specjalizacja kapłańska czeka. Studia te są współprowadzone wraz z Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu oraz ośrodkami poza miastem: Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej, Diecezji Świdnickiej, Salwatorianów w Bagnie, jak i Seminarium OO. Franciszkanów we Wrocławiu. Papieski Wydział oferuje studia z zakresu teologii, pedagogiki i filozofii oraz szereg studiów podyplomowych, uzupełniających wiedzę, pozwalających na wyspecjalizowanie się w danej dziedzinie i zdobycie praktycznych umiejętności do określonej pracy. Uczelnia ta zapewnia możliwość odbywania praktyk i staży, współpracując z licznymi placówkami szkolnymi, innymi uniwersytetami i jednostkami administracji samorządowej, w której często odnajdują się absolwenci uczelni.

KIERUNKI TEOLOGICZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU SĄ STUDIA TEOLOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia teologiczne we Wrocławiu

Kandydaci na studia teologiczne we Wrocławiu w specjalności kapłańskiej przyjmowani są na podstawie rankingu komisji rekrutacyjnej, wynikającej z punktów zdobytych z egzaminu maturalnego. Drugim etapem kwalifikacji jest rozmowa z komisją o moralności, sprawdzająca predyspozycje kandydata. Należy również przynieść świadectwo moralności spisane i wystawione przez proboszcza miejsca zamieszkania. Na studia poza kapłańskie obowiązuje konkurs świadectw oraz rozmowa kwalifikacyjna, nie wymagane są świadectwa moralności. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje materiał z nauczania religii w szkole średniej.

Praca po studiach teologicznych

Jeśli zdecydujecie się wybrać studia teologii kapłańskiej, to oczywiście Wasza droga będzie związana z duchowieństwem. Już podczas studiów wejdziecie w struktury kapłańskie i rozpoczniecie swoją drogę w roli księdza. Po studiach cywilnych będziecie mogli podjąć pracę jako nauczyciele religii, wykładowcy teologii, bądź publicyści, pracując dla gazet publikujących treści z zakresu chrześcijaństwa. Spełnicie się w pracy edytorskiej. Teologia to nauka filozofii, etyki i historii chrześcijaństwa w jednym.

To wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności prowadzenia refleksji duchowych. Dzięki studiom podyplomowym na Papieskim Wydziale Teologicznym, możecie się wyspecjalizować w roli pomagacza, jak i psychoterapeuty. Teolodzy pełnią ważną rolę w społeczeństwie, przewodząc duchowej wędrówce życia społeczności. Dlatego zatrudnieni mogą być w różnych branżach, stanowiąc podporę duchową, wspierając np. różnego rodzaju organizacje charytatywne, pomocowe. Świetnym miejscem dla absolwentów studiów tego typu są organizacje takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Caritas.

Możecie również starać się o pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, działając na rzecz pomocy rodzinom potrzebującym, czy osobom samotnym. Możliwości wsparcia socjalnego potrzebujących poznacie podczas studiów. Będziecie świetnie przygotowani do pracy w różnych agendach eklezjalnych na poziomie episkopatu, diecezji, parafii i ruchów, a także w pracy formacyjnej i pracy o charakterze etyczno-wychowawczym.

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA TEOLOGICZNE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

Studia teologiczne możecie zrealizować na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie prowadzone są studia:

 • teologia kapłańska - studia jednolite magisterskie wraz z seminarium duchownym
 • teologia świecka - studia jednolite magisterskie
 • filozofia - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • pedagogika - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • studia podyplomowe biblijne
 • studia komunikacji społecznej i dziennikarstwa - studia podyplomowe
 • kwalifikacyjne filozoficzno-etyczne - studia podyplomowe
 • nauki o rodzinie - studia podyplomowe
 • teologia/teologia-katechetyczna - studia podyplomowe
 • turystyka biblijna - studia podyplomowe
 • teologia życia konsekrowanego - studia podyplomowe
 • psychoterapia - studia podyplomowe
 • kwalifikacyjne studia pedagogiki opiekuńczej i pracy z rodziną - studia podyplomowe

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)