Studia teologiczne Lublin

Studia teologiczne Lublin

Studia teologiczne Lublin

Największy wybór studiów

teologicznych w Lublinie

Odkryj kierunki teologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia teologiczne Lublin | woj. lubelskie

Studia teologiczne w Lublin to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA TEOLOGICZNE W LUBLINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Nauki o rodzinie stacjonarne I stopnia, II stopnia
Prawo kanoniczne stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Teologia stacjonarne jednolite
Theology stacjonarne jednolite

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia teologiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI TEOLOGICZNE W LUBLINIE

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

Rekrutacja i wymagania na studia teologiczne w Lublinie

Aby dostać się na studia teologiczne w Lublinie nie wystarczy odpowiednio dobrze zdać matury. Oprócz znanego Wam za pewne konkursu świadectw, aby dostać się na takie studia musicie przejść rozmowę kwalifikacyjną z opiekunami kierunku (najczęściej są to księża).

Powinniście również dostarczyć zaświadczenie od swojego proboszcza z poleceniem swojej kandydatury. Sprawdźcie dokładnie, jakie dokumenty są Wam potrzebne, by podjąć studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI TEOLOGICZNE W LUBLINIE

STUDIA TEOLOGICZNE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia teologiczne w Lublinie?

Studia teologiczne w Lublinie to ścieżka dla ludzi głęboko wierzących, którzy swą wiarę chcą ukierunkować na pomaganie innym, pogłębić zrozumienie materii wiary i dogłębnie poznać swoją religię. Podczas pięcioletnich studiów teologicznych gruntownie poznacie chrześcijaństwo, wiarę katolicką - od strony dogmatycznej, historycznej, duchowej, jak i moralnej, liturgicznej, prawno-kanonicznej, a i pastoralnej.

Zdobędziecie takie umiejętności, by po studiach samodzielnie pogłębiać wiedzę o duchowości, religii, filozofii kościoła. Oprócz tego, studia teologiczne przygotują Was do pełnienia licznych zadań społecznych. Wartkie pióro, umiejętności analityczne, porównawcze, kompetencje do wykonywania różnego rodzaju zawodów to naturalne umiejętności absolwentów teologii. 

To, co wyróżnia studentów teologii od studentów innych, mniej duchowych kierunków, to wyjątkowego rodzaju wrażliwość i możliwość jej prezentacji podczas nauki. Poznacie podstawy nauki psychologicznej, pedagogicznej, dydaktycznej. Ćwiczenia i praktyki pozwolą Wam sprawdzić jak sobie radzicie z ludźmi - czy nadajecie się do tego rodzaju pracy.

Podczas studiów otrzymacie niezbędną pomoc duchową, która pomoże Wam wzrastać w mocy i w sile do pełnienia swojej życiowej misji. Niepowtarzalna atmosfera sprzyja pogłębianiu życia duchowego i realizowaniu twórczej pracy.

 

Studia teologiczne w Lublinie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunki teologiczne w Lublinie możesz studiować zarówno na pierwszym i drugim stopniu, jak i w formie studiów jednolitych magisterskich (na przykład w przypadku prawa kanonicznego bądź teologii). Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie, natomiast drugi stopień to studia magisterskie, które trwają dwa lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra.

Uczelnie proponują także kierunki podyplomowe, umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Studia podyplomowe trwają z reguły do trzech semestrów i realizowane są w trybie niestacjonarnym. W ten sposób możesz studiować na przykład formację pastoralno-liturgiczną – instytut formacji pastoralno-liturgicznej lub studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii.

Poszczególne kierunki sportowe możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, natomiast na studiach zaocznych w weekendy. To Ty decydujesz, w jakim trybie chcesz zdobywać edukację wyższą.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów teologicznych w Lublinie

Studia teologiczne mogą być realizowane w formie dwóch komplementarnych cykli kształcenia, jak w przypadku nauki o rodzinie bądź w formie jednolitej, jak prawo kanoniczne bądź teologia. Oferta kształcenia przygotowywana przez lubelskie uczelnie przewiduje kształcenie w języku polskim i angielskim. Kierunki anglojęzyczne (theology) otwierają studentów na działanie na rynku międzynarodowym zarówno w perspektywie badawczej, jak i zawodowej.

Poszczególne propozycje kształcenia rozwijane są poprzez dodatkowe specjalności, które uzupełniają najbardziej interesujące studentów zagadnienia. Czekają na Ciebie także kierunki podyplomowe, wśród których znajdziesz, chociażby studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii w Sandomierzu lub duchowość katolicką. Warto zapoznać się szczegółowo z ofertą przygotowaną przez placówki akademickie w Lublinie. Wyspecjalizowana kadra akademicka stawia na interdyscyplinarność w przypadku przekazywanej wiedzy, a jednocześnie daje wiele możliwości badawczych.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów teologicznych:

 • nauki o rodzinie
 • prawo kanoniczne
 • teologia
 • theology

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki teologiczne w Lublinie?

Studia teologiczne możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który słynie z nauk z zakresu rodziny, teologii, prawa kanonicznego. Jeden z największych i najważniejszych ośrodków akademickich zajmujących się naukami teologicznymi jest doskonale przygotowany do realizowania zajęć w tym zakresie.

Warto zapoznać się szczegółowo z gruntownie opracowaną ofertą kształcenia przygotowywaną przez grono najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Interdyscyplinarnie konstruowany program zajęć, bogato wyposażone biblioteki i nowocześnie urządzane pracownie to tylko nieliczne atuty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zweryfikuj, jakie kierunki możesz studiować na tej uczelni. To z pewnością ułatwi wybór dziedziny, która najbardziej Cię interesuje.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki teologiczne w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia teologiczne w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Studia teologiczne przeznaczone są dla osób stricte zainteresowanych tematem, pasjonatów nauk etycznych i religijnych, a także interesantów prawa kanonicznego. Właśnie tego typu osoby odnajdą się na kierunkach teologicznych idealnie. Rynek pracy różnie podchodzi do absolwentów tego typu nauk, ale z pewnością ich nie odrzuca. Pracy, jak się przekonasz, jest wiele w różnych branżach, pozornie z prawem czy teologią niezwiązanych.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • katecheta
 • ksiądz
 • nauczyciel etyki
 • nauczyciel filozofii
 • pedagog
 • antropolog kulturowy
 • specjalista ds. prawa kanonicznego
 • dziennikarz
 • rzecznik prasowy
 • redaktor
 • specjalista ds. reklamy

 

 

Absolwenci w zależności od realizowanego kierunku czy specjalizacji zatrudniani są w instytucjach edukacyjno-kulturowych oraz w szeroko pojętych mediach, ale także w ośrodkach opieki społecznej w charakterze wychowawców lub kuratorów społecznych, administracji diecezjalnej lub parafialnej, w mediach (radio, telewizja) katolickich oraz w redakcjach i wydawnictwach, które zajmują się tematyką religijną.

Nim podejmiesz decyzję o tym, jakie kierunek studiów wybrać, zweryfikuj zapotrzebowanie na danych specjalistów. Współcześni pracodawcy mogą ułatwić wybór, nakreślając, jaka wiedza i umiejętności są w danym momencie najbardziej pożądane. Bardzo wiele instytucji i ośrodków, nie tylko natury religijnej, poszukuje osób, które odnajdują się w tematyce teologicznej i filozoficznej.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Nim zdecydujesz, gdzie chcesz studiować, sprawdź oferty kształcenia poszczególnych placówek akademickich w Lublinie. Pamiętaj, że nie każda z nich umożliwia realizowanie takich samych kierunków. Poszczególne propozycje kształcenia teologicznego możesz studiować przede wszystkim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Sprawdź, czy Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest odpowiednio przygotowany technicznie i merytorycznie do prowadzenia zajęć w zakresie teologii i dziedzin jej pokrewnych. Ważny jest oczywiście dostęp do bibliotek, znaczących źródeł religijno-filozoficznych, a także możliwość wymian krajowych i międzynarodowych bądź innego rodzaju wyjazdy badawcze. Duże znaczenie dla jakości przekazywanej wiedzy ma także wyspecjalizowana kadra akademicka. Uczelnie lubelskie prezentują różny poziom, a także unikatowe spojrzenie na poszczególne dziedziny naukowe.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia teologiczne w Lublinie?

Studia teologiczne to czas filozoficznej refleksji, która ułatwia rozwój egzystencjalny i badawczy. W Lublinie znajduje się jedna z najważniejszych uczelni, która skupia się na kształceniu w zakresie nauk teologicznych i z zakresu prawa kanonicznego. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest doskonale przystosowany do realizowania programów dydaktycznych w zakresie dziedzin filozoficzno-teologicznych.

Władze miasta chętnie współpracują z uczelniami i firmami/instytucjami, proponując różnego rodzaju programy socjalne i stypendialne, a także oferty praktyk i programy stażowe, czym w znaczący sposób ułatwiają studentom/absolwentom wejście na rynek pracy. W Lublinie czeka Cię także wiele rozrywek, które umilą czas nauki. Znajdziesz tu między innymi różnego rodzaju festiwale i innego typu imprezy masowe.

Studenci mają szansę brać udział w konferencjach naukowych, startują w grantach badawczych, a także uczęszczają do kół naukowych. Masz szansę na rozwój badawczy i zawodowy, a także możliwość poznawania samego siebie na różnych poziomach życia. Studia to etap zawierania najtrwalszych przyjaźni, rozwijania pasji i zdobywania zupełnie nowych. Rozpocznij jedną z najważniejszych egzystencjalnych przygód właśnie w Lublinie.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach teologicznych

Teolodzy głównie pracują w szkołach, w organizacjach pożytku publicznego, stowarzyszeniach katolickich. Absolwenci tego rodzaju studiów mogą również działać w organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie. Działać na rzecz pomagania innym, wspierania potrzebujących, dzielenia się dobrami materialnymi, jak i wsparciem mentalnym.

Absolwenci teologii wiedzą, jak udzielić wsparcia innym. Często zajmują oni wysokie stanowiska - są liderami ruchów i stowarzyszeń. Teolodzy mogą również uczyć religii we wszystkich typach szkół. Wielu wykształconych przewodników duchowych znajduje zatrudnienie w redakcjach wartościowych portali, w radio czy w telewizji. W przypadku studiów nauki o rodzinie możecie znaleźć zatrudnienie w poradniach rodzinnych, prowadzić wsparcie duchowe w ramach coachingu, dziś tak modnego i potrzebnego.

Kierunek ten przygotowuje również do pracy w administracji państwowej i samorządowej - pracy na rzecz odpowiedniej polityki rodzinnej i jej realizacji. Absolwenci znajdują zatrudnienie w domach opieki społecznej, jak i pomocy społecznej.

POPULARNE KIERUNKI W LUBLINIE POLECANE DLA CIEBIE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA TEOLOGICZNE

Lublin słynie ze swego katolickiego ukorzenienia wiary. Nie bez przyczyny bardzo dobrze działa tu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii zaprasza na studia teologiczne na kierunki:

 • nauka o rodzinie - studia I i II stopnia stacjonarne, spec. psychoprofilaktyka rodzinna, polityka rodzinna, poradnictwo specjalistyczne, przedsiębiorczość społeczna
 • teologia - studia jednolite magisterskie, specjalizacja nauczycielska, spec. edukacja medialna, studia stacjonarne
 • duchowość katolicka - studia podyplomowe

Dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)