Studia teologiczne Opole

Studia teologiczne Opole

Studia teologiczne Opole

Największy wybór studiów

teologicznych w Opolu

Odkryj kierunki teologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia teologiczne Opole | woj. opolskie

„Wiara szukająca zrozumienia” – tymi słowami Anzelma z Canterbury można pokrótce określić teologię, czyli dziedzinę wyjaśniającą relacje świata z siłami wyższymi. Kim jest teolog? To człowiek scalający w sobie głęboką wiedzę humanistyczną z pasją, zainteresowaniami i szlachetnością wynikającą z przekonań światopoglądowych. Teologia nie jest kierunkiem wyłącznie dla osób wierzących. Jest, po prostu, dla ludzi ciekawych, którzy lubią zadawać pytania, dyskutować, polemizować, bądź wywracać do góry nogami zastany porządek. Studia teologiczne w Opolu to studia dla ludzi z wyobraźnią, którzy potrafią wyobrazić sobie nigdy nie zastane sytuacje i emocje im towarzyszące.

To ciekawa podróż do świata wiary, nadziei, ludzkiej siły i ludzkiej słabości. Podróż do fundamentu wielu cywilizacji i myśli, które przez wieki wpływały na życie człowieka. Studia teologiczne w Opolu to kilka opcji kształcenia, z ciekawym programem nauczania, dostosowanym do różnych pomysłów na życie i pracę. Jedyną możliwością zgłębienia nauk teologicznych w Opolu jest rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Opolskim. Wydział Teologiczny funkcjonuje od chwili powstania uczelni (w 1994 roku), będąc kontynuatorem długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego oraz Instytutu Teologiczno- Pastoralnego. 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OPOLU SĄ STUDIA TEOLOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI TEOLOGICZNE W OPOLU

teologia

Rekrutacja i wymagania na studia teologiczne w Opolu

Jeśli zastanawiacie się jakie przedmioty są ważne przy procesie rekrutacji na studia teologiczne, to należy powiedzieć, że wszystkie. Obowiązkowymi przedmiotami, którymi musicie się pochwalić są język polski i język obcy. Trzeci przedmiot jest dowolny w wyborze przez kandydata na studia. Wyjątek stanowi kierunek Muzykologia, na którym obowiązuje sprawdzian umiejętności praktycznych. Sprawdzian ten obejmuje: wykazanie się podstawową umiejętnością gry na instrumentach klawiszowych (fortepian, organy), zaśpiewanie dowolnie wybranej pieśni, podstawowe znajomości zasad muzyki, ogólną wiedzę z zakresu historii muzyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA TEOLOGICZNE W OPOLU - PODYPLOMOWE

Praca po studiach teologicznych w Opolu

Absolwenci Teologii, dzięki włączeniu w program studiów przedmiotów filozoficznych oraz psychologiczno- pedagogicznych, mają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w szkole, w charakterze nauczyciela religii czy etyki. Studia te umożliwiają także pracę w ośrodkach opiekuńczych i poradnictwie rodzinnym, a także rozpoczęcie pracy samorządowej. Absolwenci specjalności kapłańskiej przygotowani są do pełnienia posługi duszpasterskiej w diecezji opolskiej i gliwickiej. Absolwent Muzykologii może zostać muzykiem kościelnym, czyli organistą, dyrygentem zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatorem życia muzycznego w parafii. Ponadto, może podjąć pracę jako nauczyciel w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej, nauczyciela przedmiotów ogólno- muzycznych. Absolwenci studiów teologicznych mogą dzielić się swoją pasją także w inny sposób. Mogą opowiadać o niej pełniąc funkcję dziennikarza prasowego, bądź prezentera radiowego lub telewizyjnego i gromadzić rzeszę słuchaczy i widzów zagłębiając się w tajemnice wiary i religii.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET OPOLSKI STUDIA TEOLOGICZNE

Wydział Teologiczny

  • Teologia – studia stacjonarne, jednolite magisterskie, ze specjalnościami: Katechetyczno- pastoralna (trwająca 5 lat) i Kapłańska (trwająca 6 lat).
  • Nauki o rodzinie – studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Asystent rodziny, Opiekun osoby starszej i chorej terminalnie.
  • Muzykologia – studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Teoretyczną, Doskonalenia umiejętności praktycznych oraz Prowadzenia zespołów muzycznych.
  • Kultura śródziemnomorska – studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Zarządzanie zasobami kultury oraz Zarządzanie turystyką.

dowiedz się więcej

 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego prowadzi także studia podyplomowe. W ofercie kształcenia dostępne są następujące kierunki: Nauczanie religii w przedszkolu, Wychowanie do życia w rodzinie, Socjoterapia, Pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)