Studia teologiczne Kraków

Studia teologiczne Kraków

Studia teologiczne Kraków

Największy wybór studiów

teologicznych w Krakowie

Odkryj kierunki teologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia teologiczne Kraków | woj. mazowieckie

Studia teologiczne w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie są Studia teologiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI TEOLOGICZNE W KRAKOWIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI TEOLOGICZNE W KRAKOWIE

Rekrutacja i wymagania na studia teologiczne w Krakowie

Studia teologiczne z zakresu służby kapłańskiej wymagają podejścia do egzaminu wstępnego polegającego na rozmowie z dziekanem, bądź rektorem Wydziału Kapłańskiego. Podczas rozmowy sprawdzane są predyspozycje kandydata do pełnienia służby i oddania Bogu.

Studia jeszcze niczego nie wyrokują, jednak na początku drogi duchowej kapłani są w stanie określić potrzebne predyspozycje do pełnienia misji duchowej. W przypadku studiów świeckich z zakresu etyki czy teologii, obowiązuje konkurs świadectw tak jak na inny kierunkach kształcenia. Doceniana jest matura z historii i języka polskiego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA TEOLOGICZNE W KRAKOWIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia teologiczne w Krakowie?

Studia teologiczne w Krakowie mają coś szczególnego w sobie. Może to coś wynika z tego, że odbywają się one pod wodzą myśli i ducha Karola Wojtyły? Mieszkańca Krakowa, jednego z najważniejszych autorytetów moralnych XX/XXI wieku.

Człowieka legendy, wzoru do naśladowania, którego śmierć poruszyła cały świat. Dosłownie cały. Studenci teologii w Krakowie niosą na swoich barkach dziedzictwo polskiego papieża, człowieka oddanego miłości do ludzi i gór.

Studia teologiczne to rodzaj drogi ku samemu sobie i ku dialogowi z Bogiem. To droga do pogłębionej relacji z ludźmi i umiejętnego wyciągania pomocnej dłoni w odpowiednim momencie. Duch, myśl, refleksja, a także miłość - to główne aspekty nauk teologicznych, będących podstawą do rozumienia religii.

Oferta studiów podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Papieskim im. Karola Wojtyły, wskazuje, jak bardzo przydatna może okazać się teologia w życiu codziennym.

Są to studia ukierunkowane na pomaganie innym, bycie świeckim przewodnikiem duchowym, który mądrze i roztropnie inspirować będzie innych do pięknego życia i rozwoju. Studia teologiczne wymagają od adeptów tej trudnej sztuki niesamowitej wrażliwości i spokoju ducha rzadko dziś spotykanego.

 

Studia teologiczne w Krakowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Kierunki teologiczne w Krakowie możesz studiować zarówno na pierwszym i drugim stopniu, jak i w formie studiów jednolitych magisterskich (w przypadku prawa kanonicznego i teologii).

Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie (tytuł licencjata), natomiast drugi stopień to studia magisterskie (tytuł magistra), które trwają dwa lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra.

Uczelnie proponują także kierunki podyplomowe, które pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Studia podyplomowe trwają do dwóch semestrów i realizowane są w trybie niestacjonarnym. W ten sposób możesz studiować, na przykład duszpasterstwo rodzin, studia pastoralne formacji stałej kapłanów, franciszkanizm.

Poszczególne kierunki studiów możesz realizować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku i wypełnione jest wielogodzinną praktyką zawodową, a także szeregiem zajęć dodatkowych.

czytaj dalej studia w Krakowie

 

Kierunki studiów teologicznych w Krakowie

Do kategorii studiów teologicznych możemy zaliczyć bardzo wiele fascynujących kierunków, które nie sprowadzają się jedynie do teologii czy religioznawstwa. Oczywiście krakowskie uczelnie proponują studia nad religiami i kulturami świata, studia nad buddyzmem, a także studia nad buddyzmem współczesnym, ale znajdziesz tam także prawo kanoniczne.

W zależności od wybranego kierunku możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, jak i w trybie jednolitym. Uczelnie w Krakowie mają także bogatą ofertę specjalizacji i studiów podyplomowych.

Wśród popularnych specjalności znajdziesz między innymi teologię dla świeckich, natomiast kierunki podyplomowe to, chociażby studia zespołowej opieki duszpasterskiej św. Jana Bożego. Proponowane kształcenie prowadzone jest przez wyspecjalizowane grono pedagogiczne. Zapoznaj się szczegółowo z ofertą poszczególnych placówek akademickich i wcześniejszymi programami studiów.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów teologiczne:

 • prawo kanoniczne
 • religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
 • studia nad buddyzmem
 • studia nad buddyzmem współczesnym
 • teologia

czytaj dalej kierunki studiów w Krakowie

 

Gdzie studiować kierunki teologiczne w Krakowie?

Studia teologiczne możesz realizować na najpopularniejszych krakowskich uczelniach. Swoją ofertę przedstawia Uniwersytet Jagielloński, najstarsza polska uczelnia, ceniona nie tylko w kraju, ale i na świecie. Wśród propozycji kształcenia znajdziesz tutaj, na przykład religioznawstwo oraz studia nad buddyzmem.

Kierunki teologiczne znajdziesz także na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, który jest największą teologiczną uczelnią w Polsce. Prowadzone zajęci przygotowują zarówno do duchowieństwa, jak i umożliwiają działania teologiczne w sferze świeckiej. Znajdziesz tutaj zarówno teologię, jak i prawo kanoniczne.

Są oczywiście także zajęcia z filozofii, historii, etyki. Poszczególne przedmioty czy kierunki mogą mieć oczywiście podłoże teologiczne. Zarówno Uniwersytet Jagielloński, jak i Uniwersytet Papieski są przystosowane do kształcenia teologicznego, a także szczycą się kadrą złożoną ze specjalistów-praktyków.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki teologiczne w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Jak wybrać studia teologiczne w Krakowie, aby mieć dobrą pracę?

Studia teologiczne są przeznaczone dla osób z powołaniem, niezależnie, czy wybierzesz kształcenie świeckie, czy duchowne. Warto śledzić zmieniający się rynek pracy, by ustalić, które dziedziny nauki i jakie zawody są najpotrzebniejsze lub najbardziej poszukiwane przez pracodawców.

Absolwenci kierunków teologicznych zatrudniani są przede wszystkim w instytucjach edukacyjno-kulturowych oraz w szeroko pojętych mediach, ale także w ośrodkach opieki społecznej w charakterze wychowawców lub kuratorów społecznych, administracji diecezjalnej lub parafialnej, w mediach (radio, telewizja) katolickich oraz w redakcjach i wydawnictwach, które zajmują się tematyką religijną.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • katecheta
 • ksiądz
 • nauczyciel etyki
 • nauczyciel filozofii
 • pedagog
 • antropolog kulturowy
 • socjolog
 • dziennikarz
 • rzecznik prasowy
 • redaktor
 • specjalista ds. reklamy

 

Nim wybierzesz studia teologiczne, zdefiniuj własne predyspozycje i zainteresowania. To ważne, by kształcić się w dziedzinach, które nas ciekawią, zwłaszcza jeśli rozważamy studia natury etyczno-filozoficzno-kulturowej. Wbrew pozorom rynek pracy nie omija absolwentów tego typu kierunków.

Bardzo wiele instytucji i ośrodków, nie tylko natury religijnej, poszukuje osób, które odnajdują się w tematyce teologicznej i filozoficznej. Są to chociażby muzea i galerie sztuki.

Warto także podkreślić, że studia teologiczne są przeznaczone również dla osób duchownych, które pragną pogłębić nie tylko wiarę, ale i wiedzę, by z merytorycznym przygotowaniem odnaleźć się w murach kościołów wśród wiernych.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Krakowie?

Studia teologiczne możesz realizować na dwóch znamienitych polskich uczelniach – Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Papieskim. Nim zdecydujesz, gdzie chcesz studiować, sprawdź oferty kształcenia poszczególnych placówek akademickich.

Nie każda z nich umożliwia studiowanie takich samych kierunków. Jeśli chcesz studiować prawo kanoniczne, wybierz Uniwersytet Papieski. Jeśli jednak rozważasz studia o buddyzmie współczesnym, znajdziesz je na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zapoznaj się z technicznym i merytorycznym przygotowaniem do przekazywania wiedzy w zakresie teologii i dziedzin jej pokrewnych. Dostęp do bibliotek, znaczących źródeł religijno-filozoficznych, a także wyspecjalizowana kadra akademicka to ważne elementy, które należy uwzględnić podczas wyboru ośrodka akademickiego.

Uczelnie prezentują różny poziom, a także unikatowe spojrzenie na kierunek. Zapoznaj się szczegółowo z ofertami kształcenia poszczególnych uczelni w Krakowie.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia teologiczne w Krakowie?

Kierunki teologiczne należą z pewnością do kategorii studiów głęboko refleksyjnych. Historyczny Kraków, który nie wyzbywa się swojej kultury i tradycji, jest idealnym miastem do zgłębiania wiedzy w zakresie nauk teologicznych, filozoficznych i etycznych.

Piękne miasto studenckie jest jednym z najczęściej wybieranych przez maturzystów. Z tego powodu nie stroni od atrakcji i oferuje bardzo wiele wydarzeń kulturowych, sportowych, ale także religijnych. Znajdziesz tu także różnego rodzaju festiwale i innego typu imprezy masowe.

Władze miasta chętnie współpracują z uczelniami i firmami/instytucjami, proponując różnego rodzaju programy socjalne i stypendialne, a także oferty praktyk i programy stażowe. Tym samym umożliwiają studentom wejście na rynek pracy oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Władze uczelni zachęcają do rozwoju i wychodzenia z badawczą inicjatywą. Oznacza to, że studenci mają szansę brać udział w konferencjach naukowych, startują w grantach badawczych, a także uczęszczają do kół naukowych. Czekają na Ciebie także różnego rodzaju zajęcia pozauczelniane oraz wydarzenia polegające na spotkaniach z ludźmi nauki i kultury, którzy mają znaczący wpływ na edukację.

Studia to jeden z najważniejszych etapów w życiu młodego człowieka, który pragnie się rozwijać. To czas zawierania najtrwalszych przyjaźni oraz znajomości znaczących dla późniejszego życia zawodowego. To także okres odkrywania najgłębiej ukrytych pasji oraz rozwijania tych już dostrzeżonych. Warto poznawać siebie w Krakowie, zwłaszcza jeśli chce się studiować teologię i nauki jej pokrewne.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach teologicznych

Kim jest teolog? Myślicielem, publicystą, doradcą, jak i duchowym przewodnikiem społeczności. Pracę po studiach teologicznych możecie znaleźć w różnego rodzaju ośrodkach wsparcia rodziny, wsparcia duchowego, ale i w szkołach w roli katechetów, jak i doradców.

Teolodzy to bardzo często publicyści i redaktorzy pism, w szczególności tych, które opowiadają się za frakcją katolicką. Teolodzy sprawdzają się również w roli polityków, bądź samorządowców, pełnią funkcje przywódcze. To osoby ukierunkowane na pomaganie innym, podtrzymywanie nadziei, dawanie radości.

Etycy natomiast rozwiązują problemy różnych podejść do wartości, pojęcia sensu i znaczenia zachowań, sytuacji, badają mentalność człowieka i reakcje na dane opowieści. Etycy pracują w szkołach, jak i w instytucjach państwowych jako ciała doradcze. Wielu etyków podąża drogą dziennikarską, jak i realizuje liczne projekty prospołeczne w organizacjach pozarządowych.

Jeśli czujesz, że powstałeś, by pełnić posługę kapłańską, zgłoś się na studia teologii kapłańskiej lub prawa kanonicznego. Tam, duchowni pokierują Cię w odpowiednie miejsce.  

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI STUDIA TEOLOGICZNE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prowadzi studia teologiczne ne kierunkach:

Wydział Filozoficzny

 • etyka - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • religioznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 


UNIWERSYTET PAPIESKI W KRAKOWIE STUDIA TEOLOGICZNE

Uniwersytet Papieski im. Karola Wojtyły w Krakowie to największa uczelnia teologiczna w kraju, prowadząca studia na licznych kierunkach przygotowujących do duchowieństwa, jak i prowadząca zajęcia w wydaniu świeckim. Kierunki jakie oferują to:

 • prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie
 • teologia - studia jednolite magisterskie
 • teologia, spec. teologia kapłańska - studia jednolite magisterskie
 • nauki o rodzinie - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • muzyka kościelna - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • filozofia - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • historia - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • studia historyczno-społeczne - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • turystyka religijna - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • turystyka historyczna - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • mediacje rodzinne - studia podyplomowe
 • studia pastoralne Formacji Stałej Kapłanów - studia podyplomowe
 • Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu - studia podyplomowe
 • praca z rodziną w kryzysie psychospołecznym - studia podyplomowe
 • studia semiologiczne - symbolika w kulturach świata - studia podyplomowe
 • turystyka religijna w ziemi Świętej - studia podyplomowe
 • studia wychowania prorodzinnego - studia podyplomowe
 • studia z archiwistyki i bibliotekoznawstwa - studia podyplomowe
 • studia z bioetyki - studia podyplomowe
 • studia z etyki - studia podyplomowe
 • studia z filozofii i etyki - studia podyplomowe
 • studia z gerontologii społecznej - studia podyplomowe
 • studia z monodii liturgicznej - studia podyplomowe
 • studia z morskiej turystyki religijnej - studia podyplomowe
 • nauka i religia - studia podyplomowe
 • relacja chrześcijańsko-żydowskie - studia podyplomowe
 • franciszkanizm - studia podyplomowe
 • studia z teologii i dziejów kultury religijnej - studia podyplomowe

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

studentka teologii odpowiedz

Co za bzdury... studia teologiczne to teologia a nie religioznawstwo czy etyka. Poza tym nie ma czegoś takiego jak matura z religii. Nie mówiąc już o tym, że wspomniana uczelnia to nie "Uniwersytet Papieski im Karola Wojtyły" tylko Uniwersytet Papieski Jana Pawla II. Polecam się dokształcić.