Inżynieria zarządzania produkcją i usługami

Inżynieria zarządzania produkcją i usługami

Inżynieria zarządzania produkcją i usługami

Studia w Lublinie

inżynieria zarządzania produkcją i usługami

 

Odkryj studia inżynieria zarządzania produkcją i usługami w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Inżynieria zarządzania produkcją i usługami studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Inżynieria zarządzania produkcją i usługami to oferta kształcenia, która łączy wiedzę z zakresu zarządzania z umiejętnościami inżynierskimi i menadżerskimi odnoszącymi się do organizacji i zarządzania, marketingu i finansów.

Absolwenci zdobywają najważniejsze wiadomości i kompetencje, które przybliżają ich do pracy w charakterze asystenta kierownika produkcji, specjalisty ds. zarządzania zapasami, inżyniera procesu, koordynatora ds. logistyki i dystrybucji, planisty utrzymania ruchu. Zajmują się projektowaniem nowych i nadzorowaniem istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, zarządzaniem kosztami i inwestycjami rzeczowymi, transferem technologii i innowacyjności.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: termodynamiczne procesy cieplne, systemy gospodarki paliwowo-smarowej, systemy informacji przestrzennej, systemy sterowania w napędach hydrostatycznych, organizacja prac ogrodniczych i usług komunalnych, ekotechniczne podstawy produkcji.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia Inżynieria zarządzania produkcją i usługami

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)