ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

Studia w Lublinie

zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

 

Odkryj studia zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego to propozycja kształcenia, która umożliwi zdobycie kompleksowego wykształcenia niezwykle przydatnego w zakresie projektowania, nadzorowania i eksploatacji systemów produkcyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i paszowym.

W przygotowanym przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak: ekologia i zarządzanie środowiskowe, logistyka w przedsiębiorstwie, statystyka matematyczna, statystyczne sterowanie procesem, ergonomia i bezpieczeństwo pracy oraz ochrona własności intelektualnej, zarządzanie produkcją i usługami.

Abiturienci zatrudniani są w zakładach, instytucjach związanych z przemysłem spożywczym jednostkach usługowych i doradczych przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, technologiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)