NAUCZYCIELSKA

NAUCZYCIELSKA

NAUCZYCIELSKA

Studia w Rzeszowie

nauczycielska

 

Odkryj studia nauczycielska w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Nauczycielska studiaRzeszów - specjalność / ścieżka kształcenia

Nauczycielska propozycja kształcenia to idealna propozycja dla tych, którzy mają ambicje dydaktyczne i chcą nauczyć ludzi języka angielskiego. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z literaturą, kulturą i historią angielskiego obszaru językowego.

Program zajęć wypełniony jest takimi przedmiotami jak: podstawy dydaktyki, metodologia badań glottodydaktycznych, psychologia, wprowadzenie do przekładu, emisja głosu. Studenci zdobywają wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, a także metodyki wykonywania zadań w wybranym obszarze działalności pedagogicznej.

Abiturienci zatrudniani są w placówkach edukacyjnych: przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach zasadniczych, placówkach oświatowo-wychowawczych, gimnazjach, szkołach średnich zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych i pomaturalnych. Mogą również prowadzić szkoły językowe.

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest specjalność / ścieżka kształcenia NAUCZYCIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Pokaż więcej

Komentarze (0)