ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Studia w Rzeszowie

administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

 

Odkryj studia administracja bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego studiaRzeszów - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego to oferta kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie potrzebnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętności obejmujących trafne podejmowanie decyzji ekonomiczno-finansowych.

Studenci uczęszczają na szereg najważniejszych przedmiotów, takich jak: bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, system bezpieczeństwa wewnętrznego, korupcja w życiu publicznym, służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, globalne zagrożenia bezpieczeństwa państw, organy bezpieczeństwa wewnętrznego w postępowaniu administracyjnym, zwalczanie terroryzmu.

Abiturienci zatrudniani są w podmiotach gospodarczych, instytucjach finansowych i niefinansowych, administracji publicznej. Zajmują się rozwiązywaniem problemów w podmiotach gospodarczych, sferze okołobiznesowej oraz administracji publicznej i samorządowej. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)