Konkurs dziennikarski - Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie

Konkurs dziennikarski - Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie

Studia Szczecin - Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

12.07.2022

XIV edycja Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz”. Konkurs organizowany jest przez Collegium Balticum - Akademię Nauk Stosowanych i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Głównym celem konkursu jest między innymi: pobudzenie twórczego myślenia, poznanie zainteresowań młodzieży XXI wieku, integrowanie środowisk edukacyjnych województwa, a także rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnionych uczniów.

 

W wydarzeniu mogli brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa zachodniopomorskiego. Do 13 kwietnia 2022 roku osoby zainteresowane mogły wysyłać swoje prace. Uczestnicy mieli do wyboru trzy tematy w formie felietonu:

  • Słowo Roku i inne słowa: co się dzieje w języku wokół mnie?
  • Teams, Zoom i inne: czy jest życie (w szkole) po nauczaniu zdalnym?
  • Netflixworld. Seriale, które współtworzą dzisiejszy świat.

 

Popularne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Studia w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych jest najlepszą uczelnią w regionie. Szkoła wyższa łączy niezbędną teorię z praktycznymi umiejętnościami, kwalifikacjami oraz kompetencjami zachowując balans.

W ofercie uczelni są studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe, a także jednolite studia magisterskie. Kandydaci na studia w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych mają do wyboru 6 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Do popularnych kierunków zalicza się pedagogika, która podczas każdej rekrutacji przyciąga rzeszę kandydatów. Podczas studiów studenci wybierają jedną z sześciu specjalności: pedagogika społeczna i wspomagania rodziny, pedagogika małego dziecka i opieka w żłobku z pedagogiką Montessori, pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi, prewencja patologii i zagrożeń społecznych, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, a także pedagogika zdrowia z dietetyką. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych słuchacze zdobywają wiedzę niezbędną do pracy w zawodzie (zobacz więcej: pedagogika w Szczecinie).

Kosmetologia to kierunek, który z każdym rokiem zyskuje na popularności. Kosmetologia przeznaczona jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych, a także nauk o kulturze fizycznej. Podczas ćwiczeń i wykładów studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu: pielęgnacji skóry, włosów i paznokci, opóźniania zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowania jak najdłużej sprawności życiowej skóry. W ofercie kierunku znajdują się dwie specjalności: podologia, a także SPA i odnowa biologiczna (zobacz więcej: kosmetologia w Szczecinie).

Wśród popularnych kierunków znajduje się bezpieczeństwo wewnętrzne, które skierowane jest do osób zainteresowanych pracą w służbach mundurowych lub w organach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo transportu i komunikacji oraz służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne to trzy specjalności znajdujące się w ofercie kierunku. Przedmioty wykładane są przez pracowników akademickich i praktyków z wieloletnim stażem (zobacz więcej: bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie).

Dietetyka to kierunek warty uwagi. Studenci w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych zdobędą rzetelną wiedzę z zakresu nauk zajmujących się żywnością i żywieniem człowieka chorego i zdrowego. Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, dlatego absolwenci Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie. Studenci mogą rozwijać się w kierunku dietetyki sportu lub psychodietetyki (zobacz więcej: dietetyka w Szczecinie).

Komentarze (0)