Bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecin

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecin

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku kryminologia

02.07.2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 12 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu funkcjonariusza służb mundurowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu obronności państwa czy psychologii kryminalistycznej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecin
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomii i zarządzania. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: bezpieczeństwo publiczne, kryminologia i kryminalistyka, przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej.

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia w służbach mundurowych czy instytucjach bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci mogą pracować m.in. w Policji, wojsku, kontroli celnej, służbach specjalnych czy administracji publicznej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 15 października 2024 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Szczecinie w 2024 r. zaczynają się od 6360 zł za pierwszy rok studiów.

Gdzie studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

W Szczecinie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych, Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2024/2025, Uniwersytet Szczeciński oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na USZ i uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 6360 zł do 6720 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Szczecinie:

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, język polski, język obcy. bezpieczeństwo wewnętrze Szczecin - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie muszą umiejętnie posługiwać się językiem polskim oraz językiem obcym. Przyszli studenci mogą wybrać dowolny dodatkowy przedmiot – najlepiej na poziomie rozszerzonym.

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Szczecinie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwia studentom psychologiczne zrozumienie podstępowania przestępców. Ponadto przyszli eksperci, w zależności od wybranej ścieżki specjalizacyjnej, rozwijają swoje zdolności m.in.: kierownicze, logistyczne czy analityczne. Studenci tego kierunku poznają techniki samoobrony i uczą się tego, w jaki sposób posługiwać się bronią.

Przykładowe przedmioty na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Psychologia kryminalistyczna
 • Suicydologia
 • Wyszkolenie strzeleckie

 

Nabywane umiejętności

W trakcie zajęć uczestnicy w szczególności poświęcają się praktycznym ćwiczeniom, które rozwijają ich zdolności logicznego i analitycznego myślenia, a także profesjonalnie przygotowują do stawiania czoła trudnym wyzwaniom związanym m.in. z: utrzymaniem porządku publicznego; zapewnieniem bezpieczeństwa osobom, podmiotom gospodarczym, informacjom, przestrzeniom lub obiektom, a także zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych czy prowadzeniem działań kryminologicznych lub kryminalistycznych.

Studenci tego kierunku analizują przyczyny przestępczości i poznają podstawowe metody zapobiegające działaniom przestępczym – znają cechy typowe dla współczesnego sprawcy i umiejętnie przewidują jego działania. Uczestnicy zajęć poznają nowoczesne zintegrowane systemy zarządzania i potrafią identyfikować zagrożenia. Absolwenci tego kierunku rozumieją zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa kraju oraz rolę administracji publicznej w międzynarodowym systemie obronnym.

W trakcie zajęć studenci poznają metodykę wykrywania i ścigania wykroczeń oraz przestępstw, a także uczą się, w jaki sposób praktycznie stosować środki przymusu bezpośredniego. Specjalne warsztaty pozwalają studentom zapoznać się z teorią użytkowania broni palnej oraz stosują taktyki i techniki interwencji. Ponadto studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają okazje wziąć udział w cennych ćwiczeniach z zakresu np. samoobrony, symulacji zamachu czy strzelnicy.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym w Szczecinie

Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie: kryminologia i kryminalistykaprzygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, taktyka i technika kryminalistycznaadministrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznegozarządzanie kryzysowe...

Sprawdź specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Sprawdź

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po bezpieczeństwie wewnętrznym

Absolwenci tego kierunku kierują i zarządzają zespołami ludzkimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa np. uczestnikom imprez masowych, obiektom, przestrzeniom czy podmiotom gospodarczym. Kompleksowe przygotowanie absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego umożliwia im podjęcie pracy zarówno w zawodach związanych z bezpośrednim zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego, jak i organizowaniem procedur mających na celu zminimalizowanie zagrożeń wewnętrznych lub międzynarodowych.

Każdy z absolwentów Bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie będzie mógł liczyć na stabilne i dobrze płatne zatrudnienie w następujących zawodach:

 • Policji
 • Wojsku
 • Straży granicznej
 • Kontroli celnej
 • Administracji państwowej
 • Organach samorządowych
 • Straży miejskiej

Jak wygląda rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne - rekrutacja na uczelniach w Szczecinie

sprawdź rekrutacja na studia w Szczecinie

 

Ile osób na miejsce na bezpieczeństwo wewnętrze w Szczecinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Szczecinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Szczeciński aplikowało 162 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegał się ponad 1 kandydat.

 

Limity miejsc

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, jednak niestety nie każdy z nich będzie miał szansę się dostać. Wynika to z limitów miejsc ustalanych na poszczególnych kierunkach studiów.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie? Rekrutacja na szczecińskie uczelnie opiera się głównie na konkursie świadectw.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie, to m.in.: dowolny przedmiot, język polski oraz język obcy.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: 120 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne na poszczególnych uczelniach w Szczecinie?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki na bezpieczeństwo wewnętrzne w szczecińskich uczelniach?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: 18 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Szczecinie?

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie muszą złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dlatego warto sprawdzić na stronie internetowej wybranej uczelni, jakie dokumenty są niezbędne.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne kandydaci, którzy dostali się na studia w Szczecinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie? Uczelnie przyjmują dokumenty zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia go z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: od 18 do 24 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Ile kosztują studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie? Ceny w 2024 roku wahają się od 6360 zł do 6720 zł za pierwszy rok studiów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Szczecinie - ceny 2024:   

 • Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych: 6360 zł
 • Uniwersytet Szczeciński: 6720 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie studiować można stacjonarnie lub niestacjonarnie na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Szczecińskim.

Studia na tym kierunku w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oferuje także jedna uczelnia niepubliczna w Szczecinie, czyli Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych.

Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność na kierunku kryminologia podjąć można w jednej szczecińskiej prywatnej szkole wyższej – w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w Szczecinie – Uniwersytet Szczeciński. Bezpłatna nauka dotyczy tylko studiów stacjonarnych.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Szczecinie

Niestacjonarne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują się w ofercie dwóch szkół wyższych w Szczecinie:

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Szczecinie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Szczecinie, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 5400 zł do 6400 zł. ceny - bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są płatne we wszystkich uczelniach szczecińskich. Bezpłatną naukę na tym kierunku podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej,

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie?

Kierunki studiów w Szczecinie cieszą się dobrą renomą, którą najlepiej potwierdzają opinie studentów oraz absolwentów. Nie inaczej jest z Bezpieczeństwem wewnętrznym, możliwym do podjęcia na kilku tamtejszych uczelniach.

Aleksander, student pierwszego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie, mówi:

„Przyszłość naszego państwa jest w rękach obywateli, a ja jestem jednym z nich. Dlatego czuję się w obowiązku zapewnić krajowi, który kocham, wszystkiego, czego mu potrzeba. Zdecydowałem się na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie i ani przez chwilę nie żałowałem podjętej decyzji.”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (1)

Inga odpowiedz

Całkiem ciekawy artykuł. U mnie temat bezpieczeństwa wewnętrznego pojawił się dopiero w ostatniej klasie technikum i nie do końca wiedziałam, czy przedmioty, które wybrałam na maturze, będą pasować do tych wymaganych na studiach. Akurat wszystko się zgadzało i od października będę studiowała ten kierunek na WSKZ. Tę uczelnię akurat poleciła mi moja przyjaciółka, która studiuje tam podobny kierunek i jest bardzo pozytywnie zaskoczona. Mówiła, że uczelnia naucza online, materiały są udostępniane na platformie, student ma do nich dostęp i, co dla niej było ważne, wykłady są prowadzone przez praktyków, którzy przekazują sprawdzoną na własnych doświadczeniach wiedzę. 

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia