Bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecin

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecin

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecin

Studia w Szczecinie

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Szczeciński oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na USZ i uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 4320 zł do 5040 zł za pierwszy rok studiów.

 

W trakcie zdobywania wykształcenia w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie studenci mają okazję nabyć potrzebne do pracy umiejętności. Uczą się kierować i zarządzać zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście zarządzania kryzysowego. Interpretują i stosują prawa obowiązujące w Polsce, a także poznają sposoby organizacji i zabezpieczania imprez masowych.

W zależności od nabytych kwalifikacji absolwenci zatrudniani są w Policji, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej, służbach ratownictwa, administracji rządowej, samorządowej i sektorze prywatnym.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku kryminologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język obcy
 • język polski

 

Aby dostać się na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie, należy postarać się o uzyskanie dobrych wyników maturalnych z wiodących przedmiotów. Ze względu na liczne grono zainteresowanych podjęciem opisywanego kierunku, warto zdawać na poziomie rozszerzonym następujące przedmioty: matematykę, język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie oraz geografię.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że procedury rekrutacyjne najpewniej będą różniły się w zależności od wybranej uczelni oraz zmieniały się wraz z upływem czasu. Dlatego postaraj się śledzić na bieżąco ustalenia zawarte na stronie wybranych przez ciebie uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Wychodząc naprzeciw potrzebom przeciętnych współczesnych studentów, uczelnie, na których można podjąć Bezpieczeństwo wewnętrzne, zaoferowały możliwość zdobywania edukacji w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Każda z opcji posiada szereg wad i zalet, natomiast żadna z nich nie różnicuje ostatecznego wyglądu sylwetki każdego z absolwentów, dzięki czemu niezależnie od wybranego trybu, będziesz miał równe szanse na rynku pracy, podobnie jak cała reszta absolwentów.

Stacjonarny charakter studiów postawi cię przed obowiązkiem regularnego uczęszczania na zajęcia w ciągu pięciu dni roboczych każdego tygodnia, zapewniając tym samym swego rodzaju ciągłość przyswajanej wiedzy. Wybór ten wiąże się z większą konkurencją, jednak jego niezaprzeczalną zaletą jest brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych w zakresie czesnego.

Studia niestacjonarne, które niezwykle ułatwiają życie wielu ludziom, chcącym podjąć kształcenie i jednocześnie nie rezygnować z posiadanej już pracy lub innych zajęć wymagających ogromnych nakładów czasowych, są kolejną alternatywą w kwestii wyboru trybu edukacji.

W czasach, kiedy dostrzegamy coraz większą potrzebę szerzenia działań profilaktycznych w kwestii ochrony państwa, studia w Szczecinie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne cieszą się od lat dynamicznie rosnącą popularnością wśród przyszłych i aktualnych studentów. Ciężko sobie wyobrazić realia codzienności sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie wiedza na temat zachowania w perspektywie ataków terrorystycznych, zamachów bombowych i wystąpienia konfliktów zbrojnych pomiędzy państwami, dostępna była jedynie nielicznemu gronu wysoko postawionych Polaków.

Jednak tematyka Bezpieczeństwa wewnętrznego nie skupia się jedynie wokół wymienionych wcześniej zagrożeń na skalę światową. Zapewnienie obywatelom należytej ochrony jest szczególnie ważne podczas wszelkiego rodzaju imprez masowych, takich jak koncerty, wydarzenia związane z obchodami świąt narodowych, a nawet w centrach handlowych, będących częstym celem ataków terrorystycznych.

Czy potrafisz sobie wyobrazić spójną, dobrze funkcjonującą strukturę państwa z obywatelami, którzy nie mają zapewnionej należytej ochrony, w związku z czym muszą żyć w nieustannym niepokoju o zdrowie i życie własne oraz najbliższych im osób? Nie tylko badacze z dziedzin psychologii i socjologii wiedzą, że jest to niemożliwe, dlatego dobre wykształcenie kompetentnej kadry zdolnej do podjęcia i zapewnienia działań ochronnych państwu jest niezwykle ważne dla umożliwienia społeczeństwu poczucia bezpieczeństwa.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Czego się nauczysz na studiach

Tematyka kształcenia, przewidziana dla studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, jest dość specyficzna i wymaga odpowiedniej kadry wykładowców, dlatego tylko niektóre uczelnie w Szczecinie zaoferowały studentom możliwość podjęcia tego kierunku. 

Zapewniając sobie tym samym możliwość przebierania w ofertach edukacyjnych poszczególnych uczelni, poprzez dopasowanie ich do swoich osobistych zainteresowań oraz predyspozycji.

 

3. Dla kogo te studia

Studia humanistyczne w Szczecinie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są adresowane do ściśle określonej grupy odbiorców – nie każdy jest w stanie udźwignąć na swoich barkach ciężaru odpowiedzialności za losy obywateli swojego państwa. Jesteś zainteresowany podjęciem tego kierunku, ale wciąż nie masz pewności, czy osiągniesz na nim sukces?

Jeżeli patriotyzm jest dla ciebie jedną z najważniejszych wartości w życiu, posiadasz dużą wytrzymałość fizyczną i kondycję, pozwalającą na przejście testów sprawnościowych, chciałbyś związać swoją przyszłość z naukami wojskowymi, a ponadto marzysz o podjęciu odpowiedzialnej i jednocześnie dobrze płatnej pracy, to studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zostały stworzone właśnie dla ciebie!

 

4. Wiedza i umiejętności

Specyfika studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie wiąże się nie tylko z przyswajaniem  wiedzy teoretycznej, pozwalającej na zrozumienie istoty prezentowanych wiadomości, ale również praktyki, przygotowującej do wykonywania pracy w zawodzie.

Warsztatowe zajęcia praktyczne pozwolą ci się oswoić z sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i życiu, nauczą podstawowych technik samoobrony i uposażą w wiedzę na temat tego, jak konkretnie należy się zachować w danej sytuacji zagrażającej.

Nauczysz się rozróżniania poszczególnych przejawów terroryzmu, a dzięki przyswojeniu podstaw psychologii, będziesz w stanie w pewnym stopniu określić profil psychologiczny przestępcy i z względnie dużym prawdopodobieństwem określić motywy jego działania.

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo wewnętrzne, podobnie jak przeważająca większość istniejących kierunków studiów, niezależnie od ich specyfiki, składa się z dwóch komplementarnych etapów. Pierwszy z nich zapewnia uzyskanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które w zupełności wystarczą do podjęcia pracy w zawodzie. Studia pierwszego stopnia będą trwały trzy lata i zostaną zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata.

Magisterskie studia drugiego stopnia będą czasowym uzupełnieniem pierwszego etapu edukacji do pięciu lat. Czyli w praktyce oznacza to, że licencjonowani absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego na uzupełnienie swojej wiedzy poświęcą dwa lata.

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Każdy z absolwentów Bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie będzie mógł liczyć na stabilne i dobrze płatne zatrudnienie w następujących zawodach:

 • Policji
 • Wojsku
 • Straży granicznej
 • Kontroli celnej
 • Administracji państwowej
 • Organach samorządowych
 • Straży miejskiej

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Szczecinie - uczelnie:

 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Zanim zdecydujesz się na ostateczne podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, powinieneś upewnić się, że posiadasz wystarczające kompetencje i zasoby osobiste, aby sprostać wymaganiom, jakie narzucają w procesie rekrutacji poszczególne uczelnie. Dlatego jeśli nie posiadasz ogromnej wytrzymałości fizycznej, a uzyskiwane przez ciebie z wiodących dla tego kierunku przedmiotów wyniki były dosyć niskie, lepiej rozważ inne studia.

Natomiast jeżeli czujesz się w pełni kompetentny do ich podjęcia, to aby pokonać szerokie grono konkurencji, podejdź do rozszerzonego egzaminu maturalnego z jak największej liczby wiodących dla tego kierunku przedmiotów, aby uzyskany wynik punktowy był jak najlepszy.

Bezpieczeństwo wewnętrzne adresuje swoją ofertę również do absolwentów pokrewnych kierunków pierwszego stopnia. Jeśli jesteś wśród nich, postaraj się o dobre oceny na dyplomie ukończenia zmagań z poprzednim etapem edukacji.

Warto również rozważyć wzięcie udziału w następujących ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych:

 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Geograficzna

 

Ponieważ zdobycie tytułu laureata lub finalisty będzie równoznaczne z możliwością podjęcia wybranego kierunku już w październiku.

 

Proces rekrutacji

Aby zgłosić swoją kandydaturę, a tym samym wyrazić zainteresowanie Bezpieczeństwem wewnętrznym, weźmiesz udział w elektronicznym postępowaniu kwalifikacyjnym. Na jego drodze staniesz przed uzupełnieniem znajdujących się na stronie internetowej każdej z uczelni, formularzy.

 

Potrzebne dokumenty

Kiedy okaże się, że znajdujesz się w gronie szczęśliwców, którzy bez problemu odnaleźli swoje nazwiska na jednej z list przyjętych na studia, pozostanie ci już tylko dostarczenie kilku niezbędnych dokumentów. Wśród nich znajdzie się fotografia do legitymacji, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia pierwszego stopnia studiów oraz dowód tożsamości.

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie?

Kierunki studiów w Szczecinie cieszą się dobrą renomą, którą najlepiej potwierdzają opinie studentów oraz absolwentów. Nie inaczej jest z Bezpieczeństwem wewnętrznym, możliwym do podjęcia na kilku tamtejszych uczelniach.

Aleksander, student pierwszego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie, mówi:

„Przyszłość naszego państwa jest w rękach obywateli, a ja jestem jednym z nich. Dlatego czuję się w obowiązku zapewnić krajowi, który kocham, wszystkiego, czego mu potrzeba. Zdecydowałem się na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie i ani przez chwilę nie żałowałem podjętej decyzji.”

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Komentarze (0)