Pedagogika - Szczecin

Studia w Szczecinie

na kierunku pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Pedagogika - studia Szczecin 2023 | woj. zachodnipomorskie

Studia na kierunku Pedagogika w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku pedagogika w Szczecinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika w Szczecinie rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 30 marca 2023 r. | Pedagogika Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Szczecinie pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim (USZ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Kierunek pedagogika w Szczecinie jest idealny dla osób, które zawodowo chcą zajmować się wspieraniem rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W trakcie zdobywanego wykształcenia nauczysz się zarządzać instytucją opiekuńczo-wychowawczą oraz prowadzić grupy o charakterze wychowawczym i edukacyjno-terapeutycznym.
 
Specjalności
Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Szczecinie: pedagogika szkolna z elementami socjoterapii, prewencja patologii i zagrożeń społecznych, terapia pedagogiczna... specjalności na pedagogice w Szczecinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, język obcy, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4006 zł do 4950 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku pedagogika w Szczecinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci pedagogiki zatrudniani są w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego, placówkach resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Miejsce pracy często uzależnione jest od ukończonej specjalizacji i nabytych kwalifikacji.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Pedagogika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język obcy
 • język polski

 

Żeby dostać się na uczelnie w Szczecinie, należy podejść do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów, najlepiej na poziomie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie. Jeśli zamierzasz aplikować na studia drugiego stopnia, powinieneś na poważnie podejść do zdawanych na pierwszym stopniu studiów egzaminów, gdyż to właśnie oceny z dyplomu będą miały decydujący wpływ na twoje przyjęcie.

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianom na przestrzeni czasu oraz w zależności od wielu czynników. Dlatego postaraj się o bieżące śledzenie aktualnych ustaleń wybranej przez ciebie uczelni, aby proces rekrutacji był dla ciebie przyjemnością, a nie źródłem wielu rozczarowań.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Szczecinie

Studia na kierunku pedagogika można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym na jednej uczelni publicznej w Szczecinie – na Uniwersytecie Szczecińskim.

Pedagogikę stacjonarnie lub niestacjonarnie studiować można również w trzech szczecińskich uczelniach niepublicznych:

 • Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Ponadto pedagogikę jako specjalność na pedagogice specjalnej można studiować w jednej prywatnej szkole wyższej w Szczecinie – w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatne studia na kierunku pedagogika podjąć można na jednej uczelni publicznej w Szczecinie – na Uniwersytecie Szczecińskim. Bezpłatna nauka dotyczy tylko studiów stacjonarnych.

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Szczecinie

Niestacjonarne studia na kierunku pedagogika oferują cztery szkoły wyższe w Szczecinie:

 • Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Dowiedz się więcej pedagogika w Szczecinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Szczecinie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3676 zł do 4500 zł. ceny - pedagogika Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Szczecinie są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Osoby, które chcą rozpocząć bezpłatną naukę, mogą zdecydować się na podjęcie studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie oraz całej Polsce zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić jak największy komfort związany z edukacją wszystkim przyszłym absolwentom. Dzięki temu Pedagogikę można podjąć „standardowo”, czyli w ramach studiów stacjonarnych, zapewniających ciągłość i regularność zdobywanej wiedzy oraz niestacjonarnych – będących swego rodzaju ukłonem w stronę ludzi chcących pogodzić inne zobowiązania życiowe z możliwością kształcenia w ramach studiów wyższych.

 

Studia pedagogiczne odkąd powstały, cieszą się niesłabnącą popularnością, wynikającą z szerokiego zainteresowania świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich ich podjęciem. Zdawać by się mogło, że skoro rok rocznie Pedagogikę kończą tysiące młodych ludzi, to duża konkurencja na rynku pracy sprawia, że ciężko odnaleźć wymarzony zawód, zgodny z kierunkiem kształcenia oraz własnymi zainteresowaniami.

Nic bardziej mylnego. W dobie znacznego przyrostu ludności oraz programów politycznych wspierających to zjawisko, powstawanie coraz to nowych placówek oświatowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, stało się koniecznością. Stąd prosty wniosek – zapotrzebowanie na absolwentów Pedagogiki, wyspecjalizowanych w różnych sektorach nauczania oraz specjalistycznej opieki nie maleje. Mało tego, ta niezwykle korzystna tendencja utrzyma się jeszcze przez przynajmniej kilkanaście lat.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pedagogika w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Czego się nauczysz na studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Pedagogika łączą w sobie zagadnienia ściśle związane z szeroko pojętą opieką nad najmłodszymi z uposażaniem ich w dany rodzaj wiedzy, a także z umiejętnością wdrożenia konkretnych działań wychowawczych w przypadku napotkania problemów rozwojowych u jednostki.
Przedmioty, które najprawdopodobniej napotkasz na drodze swojej edukacji na większości uczelni, to:

 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy socjologii
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej
 • Wczesna edukacja środowiskowa
 • Pedagogika penitencjarna
 • Praca z rodziną dysfunkcyjną

 

Blok przedmiotów specjalistycznych będzie w głównej mierze uzależniony przez wybór specjalności o określonej tematyce. Świadomy wybór w tym zakresie będzie gwarancją wyspecjalizowania w kierunku specyfiki przyszłej pracy. Zatem z jakich specjalności będziesz mógł wybrać tę najlepszą:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

3. Dla kogo te studia

Pedagogika jest specyficzną dziedziną wiedzy, na całokształt której składają się podstawy psychologii, socjologii, zagadnień związanych z resocjalizacją, a nawet filozofii. Nie każdy człowiek na świecie posiada odpowiednie do zgłębiania tych nauk predyspozycje, w związku z czym studia na tym kierunku również nie będą dla każdego. Wobec tego jakimi cechami powinien charakteryzować się idealny kandydat na Pedagogikę w Szczecinie?

Masz w sobie dużo empatii, a praca z dziećmi sprawia ci szczególną radość? Jesteś miłośnikiem przedmiotów humanistycznych i społecznych? Gotowość do wzięcia odpowiedzialności za proces wychowania i edukacji najmłodszej części społeczeństwa jest integralną częścią ciebie? Przede wszystkim – chciałbyś podjąć studia na przyszłościowym kierunku, który pozwoli ci na odnalezienie dobrze płatnej pracy w zawodzie?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z powyższych pytań może być dobrym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Pedagogika!

 

4. Wiedza i umiejętności

Podczas edukacji na Pedagogice w Szczecinie będziesz miał okazję zgłębić elementarną wiedzę z zakresu podejmowania i wdrażania odpowiednich działań wychowawczych w zależności od przypadku, z którym akurat się spotkasz. Ale najpierw, aby być w pełni świadomym podstawowych dla tego kierunku założeń, nauczysz się niezbędnych podstaw.

Zajęcia z psychologii i socjologii wprowadzą cię w świat prawidłowości, jakimi rządzą się wszystkie relacje międzyludzkie. Zrozumiesz różnice pomiędzy funkcjonowaniem ludzi w większych grupach, a tych, którzy są w samotności. Elementarna wiedza psychologiczna w znaczny sposób wpłynie na twoją empatię i pozwoli odnaleźć się w bardzo złożonym świecie ludzkich emocji, uczuć i zachowań.

Edukacja na dalszych etapach studiów będzie w dużej mierze predysponowana wyborem konkretnej specjalności, która zawęzi zakres nauki, jednocześnie skupiając się na najważniejszych jej aspektach, przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna pokaże ci punkt spojrzenia na świat najmłodszych, dzięki czemu będziesz w stanie zrozumieć ich potrzeby i dopasować program edukacji w odpowiedni sposób. Pedagogika resocjalizacyjna uposaży cię w konkretne techniki, możliwe do wdrożenia podczas pracy z jednostkami zaburzonymi. Natomiast pedagogika społeczno-opiekuńcza nakieruje cię na pracę we wszelkiego rodzaju zakładach opiekuńczych.

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Szczecinie

Studia na kierunku Pedagogika w Szczecinie, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Przebieg studiów na kierunku Pedagogika zawiera się w dwóch komplementarnych etapach. Na szczęście do zdobycia upragnionych uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie wystarczy pozytywne przejście jednego z nich.

Studia pierwszego stopnia na Pedagogice, jak zresztą na większości kierunków humanistycznych i społecznych, będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata. Ukończenie egzaminów rozłożonych w tym czasie zagwarantuje otrzymanie tytułu licencjata oraz, co za tym idzie, możliwości pochwalenia się zawodem.

Studia drugiego stopnia będą miały charakter uzupełniający i wzbogacający posiadane już kompetencje studentów. Na zdobycie upragnionego tytułu magistra każdy będzie musiał zagospodarować dwa lata swojego czasu.

Pedagogika w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Szczecinie

Specyfika pracy, jaką będziesz mógł podjąć jako absolwent Pedagogiki w Szczecinie, będzie w głównej mierze uzależniona od wybranej w trakcie studiów specjalności. Oczywiście wybór którejkolwiek z nich nie skreśla możliwości zatrudnienia się w zawodzie dopasowanym do innej, jednak podążanie zgodnie z obraną wcześniej ścieżką znacznie ułatwi ci drogę do ukończenia tego kierunku studiów.

Każdy z absolwentów Pedagogiki będzie mógł zatrudnić się we wszystkich placówkach oświatowych, począwszy od żłobków, przez przedszkola i szkoły średnie, skończywszy na świetlicach środowiskowych i specjalistycznych ośrodkach wychowawczych dla młodzieży. Zatrudnienie się w takim sektorze pozwoli ci na wykazanie się zdobytymi na studiach umiejętnościami w zakresie podejmowania opieki nad najmłodszymi członkami naszego społeczeństwa.

Dla poszukujących wyzwań i nieco większych trudności, otworzy się możliwość zatrudnienia w zakładach penitencjarnych oraz młodzieżowych ośrodkach resocjalizacyjnych. Jako pracownik tych specjalistycznych zakładów będziesz musiał wykazać się dużą odpornością psychiczną i umiejętnością znalezienia odpowiedniego podejścia do trudnej młodzieży, najczęściej pochodzącej ze środowisk patologicznych.

Ponadto możliwości zatrudnienia, jakie będą czekać na absolwentów studiów pedagogicznych w Szczecinie, to:

 • Domy dziecka
 • Pogotowia opiekuńcze
 • Pomoc społeczna
 • Pracownie pedagogiczno-psychologiczne

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych, Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie oraz Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Szczeciński oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na USZ i uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4006 zł do 4950 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Szczecinie

 

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

Limity miejsc

Każdego roku szczecińskie uczelnie odgórnie ustalają limity miejsc na każdy z kierunków studiów. Uniwersytet Szczeciński w przypadku pedagogiki ustalił 90 miejsc. 

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci pedagogiki w Szczecinie? Rekrutacja na studia w szczecińskich uczelniach opiera się na konkursie świadectw na podstawie, których układane są listy rankingowej osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne – warto mieć na uwadze, że zakwalifikują się tylko najlepsi z kandydatów.  

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na pedagogikę w Szczecinie to: język obcy, język polski, a także inny dowolny przedmiot.

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych): 90  

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w Szczecinie w uczelniach publicznych są bezpłatne.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku studiów niestacjonanrych, bowiem niezależnie od wybranej uczelni – państwowej czy prywatnej są one zawsze płatne, a ceny czesnego mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni. Uczelnie umożliwiają jednak rozłożenie czesnego na raty – z czego często korzystają studenci.  

Więcej informacji na temat czesnego można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szczecińskich uczelni.  

Ceny studiów na kierunku pedagogika w Szczecinie: 

 • Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych: 4800 zł
 • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych): 4006 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie: od 4050 zł 
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie: od 4950 zł 

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kiedy kandydaci zarejestrują się na pedagogikę w Szczecinie, muszą oni zazwyczaj czekać nawet około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy przyszli studenci mogą spodziewać się ogłoszenia list rekrutacyjnych na szczecińskich uczelniach? 

Terminy opublikowania listy osób zakwalifikowanych są ustalane indywidualnie na poszczególnych szczecińskich uczelniach. Kandydaci informację o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK, gdzie można znaleźć również informacje o niezbędnych dokumentach rekrutacyjnych, a także o uzyskanej liczbie punktów czy o zajętym miejscu. Widnieją tam również informacje o sposobie dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych): do 12.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Ci z kandydatów, którzy zakwalifikowali się na pedagogikę w Szczecinie, będą musieli dostarczyć komplet dokumentów – jest to niezbędne, aby zostać pełnoprawnym studentem i móc rozpocząć zajęcia już od października.

W jaki sposób można złożyć dokumenty rekrutacyjne? Szczecińskie uczelnie najczęściej decydują się, aby kandydaci osobiście złożyli dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Jeśli któryś z kandydatów nie może pojawić się osobiście, to istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Szczecińskie uczelnie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów chwilę po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci na pedagogikę w Szczecinie na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni. Co, jeśli się spóźnią lub nie maja możliwości osobistego pojawienia się na uczelni?

Kandydaci mogą wtedy wysłać dokumenty pocztą. Ważne, aby były one kompletne oraz w odpowiedniej formie. Jeśli dokumenty nie zostaną w ogóle dostarczone do uczelni – kandydat w takim przypadku zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych.

Jakie dokumenty powinni dostarczyć przyszli studenci pedagogiki? Są to m.in.: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, zaświadczenia o wynikach olimpiad (jeśli takowe liczyły się w rekrutacji), a także podanie i oświadczenie.  

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach poszczególnych szczecińskich uczelni.  

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych): od 19.07.2022 do 25.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Szczecinie - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Szczecinie

Zanim rekrutujesz na dowolnie wybrany kierunek studiów, w tym także Pedagogikę, powinieneś zgłębić szczegóły zawarte w procesie rekrutacyjnym, aby z całą świadomością i odpowiedzialnością móc podejść do tego niezwykle ważnego etapu na ścieżce prowadzącej ku zdobyciu wymarzonego wykształcenia.

Do nauki maturalnej warto przystąpić odpowiednio wcześnie, aby mieć szansę na osiągnięcie jak najlepszych rezultatów. Jeśli jesteś laureatem lub finalistą przedmiotowych olimpiad o zasięgu ogólnopolskim, z łatwością dostaniesz się na studia pedagogiczne w Szczecinie.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, który być może otworzy ci furtkę do grona studentów Pedagogiki, będzie zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem elektronicznej rejestracji kandydatów. W jej ramach staniesz przed zadaniem wypełnienia znajdującego się na stronie internetowej wybranej uczelni formularza, w którym pochwalisz się uzyskanymi wynikami maturalnymi lub wpisanymi na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Po przejściu tego etapu będzie czekał cię przez wielu uznawany za najgorszy, a mianowicie oczekiwanie na werdykt. Kiedy ujrzysz swoje nazwisko na liście przyjętych na Pedagogikę w Szczecinie, możesz przejść do kolejnego punktu.

 

Potrzebne dokumenty

Etapem końcowym, podsumowującym wszystkie poprzednie, jest składanie potrzebnych dokumentów. Fotografia o wymiarach 35X45mm, czyli taka, która znajdzie się na twojej legitymacji, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny to dokumenty, których będziesz potrzebował, aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych studentów!

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Szczecinie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Szczecinie?

Wybierając przyszły kierunek studiów warto wcześniej zapoznać się z opiniami na jego temat, aby potwierdzić słuszność swojego wyboru lub ewentualnie móc zainteresować się inną dziedziną wiedzy.

Klaudia, studentka trzeciego roku Pedagogiki w Szczecinie, mówi:

„Jeszcze kilka lat temu o studiach wyższych wiedziałam tyle, że wkrótce będzie czekała mnie konieczność ich wyboru. Dzisiaj jestem szczęśliwą studentką Pedagogiki, świadomą wymagań i przywilejów, jakie generuje ten kierunek. Studiuję w Szczecinie, ponieważ to miasto możliwości i doskonałych perspektyw na przyszłość.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Szczecin studia i stopnia

Pedagogika Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Szczecin studia stacjonarne

Pedagogika Szczecin studia niestacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Szczecinie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu