Logistyka studia na Politechnice Łódzkiej – rekrutacja 2024/2025

Logistyka studia na Politechnice Łódzkiej – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Politechnika Łódzka

01.02.2024

Logistyka studia na Politechnice Łódzkiej – rekrutacja 2024/2025

Logistyka jest kierunkiem studiów, który kształci studentów w obszarze zagadnień logistycznych i ekonomicznych, dzięki czemu absolwenci świetnie znają mechanizmy jakimi rządzą się procesy logistyczne i spedycyjne. Dodatkowo Politechnika Łódzka przygotowała specjalny program na kierunku studiów Logistyka, który został dostosowany do współczesnych wymagań rynku pracy.

Studia na kierunku logistyka w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku logistyka na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów logistycznych studenci rozwijają się w zakresie procesów logistycznych, a także ściśle związanych z nimi zagadnieniami ekonomicznymi. Studenci poznają również zagadnienia z zakresu zarządzania, co pozwala im w przyszłości na pracę na kierowniczych stanowiskach.

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logistyka,
 • podstawy zarządzania,
 • podstawy logistyki,
 • kompetencje akademickie,
 • ekonomia,
 • fizyka,
 • grafika inżynierska,
 • matematyka,
 • modelowanie procesów transportowych,
 • programowania obiektowe,
 • systemy informatyczne w logistyce.

Studenci na kierunku studiów Logistyka w Łodzi w trakcie zajęć zdobywają wiedzę nie tylko z zakresu logistyki, ale także i ekonomii oraz informatyki. Studenci nabywają również umiejętności techniczne i organizacyjne, które są cenne w pracy zespołowej.  

Studia logistyczne w Łodzi poza wiedzą teoretyczną, starają się również rozwijać studentów w zakresie umiejętności praktycznych poprzez liczne ćwiczenia oraz praktyki zawodowe, które studenci mogą odbywać w największych krajowych oraz międzynarodowych firmach.

Sprawdź także:

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Systemy informatyczne w logistyce – Absolwenci mają niezbędną wiedzę z zakresu baz danych oraz analizy danych, które wykorzystywane są w procesach logistycznych.

Zarządzanie logistyczne – Absolwenci tej specjalności mają cenne umiejętności z zakresu zarządzania zespołem oraz procesami logistycznymi.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Informatyka przygotowują specjalistów z zakresu programowania, analityki i tworzenia baz danych. Absolwenci posiadają również cenną wiedzę i doświadczenie biznesowe, dzięki czemu są świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci informatyki mogą szukać zatrudnienia m.in. w.:

 • jednostkach projektowych i doradczych
 • jednostkach gospodarczych
 • centrach logistycznych
 • firmach spedycyjno-transportowych

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Logistyka opiera się na konkursie świadectw. Aby dostać się na Politechnikę Łódzką, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak m.in. świadectwo maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka to jedna z uczelni, która w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. W ofercie uczelni możemy znaleźć ponad 60 kierunków w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dodatkowo program studiów kładzie szczególny nacisk na umiejętności praktyczne, dzięki którym absolwenci nie mają problemu z odnalezieniem się na rynku pracy.  

Komentarze (0)