Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia człowieka
 • fizjologia człowieka
 • podstawy patofizjologii
 • immunologia
 • genetyka
 • parazytologia
 • psychologia ogólna

 

Kierunek Dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przygotowuje absolwentów do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Ponadto studenci dietetyki w WUM potrafią przygotowywać potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, dokonywać oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia pacjentów. Posiadają także kompetencje z zakresu edukacji żywieniowej oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne.

Autorski program studiów na kierunku dietetyka w WUM realizowany jest wg standardów europejskich i jest zgodny z The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics opracowanych przez The European Federation of the Associations of Dietetitians.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z tokiem studiów i życiem studenckim na danej uczelni. Jakie opinie ma Warszawski Uniwersytet Medyczny?

Basia, studentka Dietetyki mówi:

W XXI wieku Dietetyka wysuwa się na prowadzenie wśród najważniejszych dziedzin. Każdy w swoim otoczeniu ma kogoś, kto nie dba o swoje zdrowie przez nieodpowiednią dietę. Studiuję Dietetykę, aby pomagać takim ludziom. Otrzymując wykształcenie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiem, że będę to robić skutecznie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych,
 • oceny stanu odżywienia i i sposobu żywienia pacjentów,
 • rozpoznawania i leczenia zaburzeń odżywiania,
 • organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • kontroli jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
 • organizacjach konsumenckich,
 • firmach cateringowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 1) średnią ocenę z dyplomu (wynik ukończenia studiów) - maksymalnie 70 pkt.: 2) kryteria dodatkowe (udokumentowane) - maksymalnie 30 pkt.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM 

Komentarze (0)