Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Bydgoska Szkoła Wyższa 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • genetyka
 • fizjologia
 • biochemia i biofizyka
 • zdrowie publiczne

 

Bydgoska Szkoła Wyższa to uczelnia oferująca kandydatom na studia kierunki kształcenia o szerokim zakresie; inżynieryjnym, społecznych, medycznym. Jednym z nich jest Pielęgniarstwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu i pracy w publicznych, bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Studenci zapoznają się z regulacjami prawnymi, normami etycznymi, a także uczą się prawidłowej komunikacji z pacjentem.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: anatomia, genetyka, fizjologia, biochemia i biofizyka, zdrowie publiczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pielęgniarstwa w BSW mogą wykorzystać w szpitalach i przychodniach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, żłobkach, szkołach, zakładach penitencjarnych.

Wybór uczelni nierzadko bywa twardym orzechem do zgryzienia. Kandydaci zadają sobie wiele pytań, wśród których dominują takie związane z satysfakcją kształcenia. Jakie ma Bydgoska Szkoła Wyższa opinie? Dagmara, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studiuję pielęgniarstwo bo zawsze o tym marzyłam i uważałam, że świetnie się do tego nadaję. Ale samo przekonanie nie wystarcza. Dlatego wybrałam uczelnię, w której uczę się tego bardzo ważnego zawodu, a co najistotniejsze, uczę się go od doświadczonych ludzi.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej:

Absolwent Pielęgniarstwa w Bydgoskiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnostyki radiologicznej,
 • zasad farmakoterapii,
 • charakteryzacji funkcji życiowych dziecka i człowieka dorosłego,
 • zastosowania leczniczego leków,
 • prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka,
 • zasad racjonalnego żywienia,
 • komunikacji z pacjentem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach i przychodniach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • żłobkach,
 • szkołach,
 • zakładach penitencjarnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Bydgoszczy

Bydgoska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)