Pielęgniarstwo - Bydgoszcz

Pielęgniarstwo - Bydgoszcz

Pielęgniarstwo - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

pielęgniarstwo

Odkryj kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Pielęgniarstwo studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Wymagania na studia medyczne są zawsze zaostrzone. Od kandydatów oczekuje się zdobycia bardzo wielu punktów, które obejmują egzaminy obowiązkowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, a także egzaminy dodatkowe z biologii, chemii, fizyki, fizyki i astronomii, matematyki, informatyki, geografii. Dodatkowe przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym.

Od kandydatów na studia medyczne oczekuje się także okazania badań, które poświadczą brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Pamiętaj, że w zależności od wybranej uczelni (publiczna/prywatna) wymagania mogą się nieco różnić. Szczegóły znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Bydgoszczy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku pielęgniarstwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat pielęgniarstwa)
II stopnia:
2 lata
(magister pielęgniarstwa)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister pielęgniarstwa)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat pielęgniarstwa)
II stopnia:
2 lata
(magister pielęgniarstwa)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat pielęgniarstwa)
II stopnia:
2 lata
(magister pielęgniarstwa)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
140
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pielęgniarstwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
27,6
II stopnia:
70
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy

 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO?

 

Zawód pielęgniarki bądź pielęgniarza skupia się na towarzyszeniu człowiekowi choremu lub zdrowemu w działaniach, które odnoszą się do zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia, a nawet zapewnienia spokojnej śmierci. Dynamicznie rozwijająca się dziedzina medyczna stawia na pomoc osobom z uszczerbkiem na zdrowiu, a także skupia się na komfortowym dążeniu do pielęgnacji chorych i opieki nad nimi.

Studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa wymagają od studentów cierpliwości, empatii i odporności na stres. Jest to kierunek, który wymaga nieustannego dokształcania się na każdym etapie pracy zawodowej. Zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest jednym z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie najbardziej potrzebnych człowiekowi. Jeśli chcesz szerzyć wiedzę o zdrowiu i masz potrzebę działania na rzecz zdrowia i życia człowieka, studia w Bydgoszczy są właśnie dla Ciebie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Zawód pielęgniarki bądź pielęgniarza jest niezwykle istotny w medycynie. Specjaliści w tej dziedzinie przyczyniają się do polepszenia zdrowia pacjentów, a niejednokrotnie ratują im życie. Zajmują się promowaniem zdrowia, ale również prowadzeniem działań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Uczelnie w Bydgoszczy, które w swojej ofercie mają studia medyczne w tym zakresie, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci zdobywają podstawowe wykształcenie medyczne i szczegółowe odnoszące się do pielęgniarstwa i jego typów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów, seminariów i laboratoriów, a teoretyczne kształcenie weryfikowane jest podczas praktyk zawodowych. W programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • medycyna szkolna
 • promocja zdrowia
 • pielęgniarstwo pediatryczne
 • rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • anestezjologia

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO?

Absolwenci pielęgniarstwa zajmują się przede wszystkim promocją zdrowia, prowadzą działania wychowawcze, terapeutyczne, profilaktyczne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. Działania dydaktyczne i badawcze pozwalają podejmować pracę w instytucjach naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa.

Kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy przygotowuje absolwentów do pracy w:

 • poradniach dziecka zdrowego
 • miejscach nauczania i wychowania 
 • poradniach ogólnych
 • przemysłowej opiece zdrowotnej, gdzie sprawują opiekę nad zdrowym dzieckiem i człowiekiem dorosłym

 

Pielęgniarki i pielęgniarze opiekują się także osobami chorymi w podstawowej opiece zdrowotnej, w opiece środowiskowej, specjalistycznej i domowej. Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w oddziałach szpitalnych, szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium, poradniach specjalistycznych, stacji pogotowia ratunkowego, w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)