Pielęgniarstwo - Bydgoszcz

Pielęgniarstwo - Bydgoszcz

Pielęgniarstwo - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

pielęgniarstwo

Odkryj kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Pielęgniarstwo studia Bydgoszcz | woj. pomorskie

 

Dla kogo ten kierunek?

Zawód pielęgniarki bądź pielęgniarza skupia się na towarzyszeniu człowiekowi choremu lub zdrowemu w działaniach, które odnoszą się do zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia, a nawet zapewnienia spokojnej śmierci. Dynamicznie rozwijająca się dziedzina medyczna stawia na pomoc osobom z uszczerbkiem na zdrowiu, a także skupia się na komfortowym dążeniu do pielęgnacji chorych i opieki nad nimi.

Studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa wymagają od studentów cierpliwości, empatii i odporności na stres. Jest to kierunek, który wymaga nieustannego dokształcania się na każdym etapie pracy zawodowej. Zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest jednym z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie najbardziej potrzebnych człowiekowi. Jeśli chcesz szerzyć wiedzę o zdrowiu i masz potrzebę działania na rzecz zdrowia i życia człowieka, studia w Bydgoszczy są właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Zawód pielęgniarki bądź pielęgniarza jest niezwykle istotny w medycynie. Specjaliści w tej dziedzinie przyczyniają się do polepszenia zdrowia pacjentów, a niejednokrotnie ratują im życie. Zajmują się promowaniem zdrowia, ale również prowadzeniem działań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Uczelnie w Bydgoszczy, które w swojej ofercie mają studia medyczne w tym zakresie, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci zdobywają podstawowe wykształcenie medyczne i szczegółowe odnoszące się do pielęgniarstwa i jego typów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów, seminariów i laboratoriów, a teoretyczne kształcenie weryfikowane jest podczas praktyk zawodowych. W programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: medycyna szkolna, promocja zdrowia, pielęgniarstwo pediatryczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, anestezjologia.

 

Praca po studiach

Abiturienci pielęgniarstwa zajmują się przede wszystkim promocją zdrowia, prowadzą działania wychowawcze, terapeutyczne, profilaktyczne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. Działania dydaktyczne i badawcze pozwalają podejmować pracę w instytucjach naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa.

Kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy przygotowuje absolwentów do pracy w poradniach dziecka zdrowego, w miejscach nauczania i wychowania, w poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej, gdzie sprawują opiekę nad zdrowym dzieckiem i człowiekiem dorosłym. Pielęgniarki i pielęgniarze opiekują się także osobami chorymi w podstawowej opiece zdrowotnej, w opiece środowiskowej, specjalistycznej i domowej. Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w oddziałach szpitalnych, szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium, poradniach specjalistycznych, stacji pogotowia ratunkowego, w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy?

Wymagania na studia medyczne są zawsze zaostrzone. Od kandydatów oczekuje się zdobycia bardzo wielu punktów, które obejmują egzaminy obowiązkowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, a także egzaminy dodatkowe z biologii, chemii, fizyki, fizyki i astronomii, matematyki, informatyki, geografii. Dodatkowe przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym.

Od kandydatów na studia medyczne oczekuje się także okazania badań, które poświadczą brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Pamiętaj, że w zależności od wybranej uczelni (publiczna/prywatna) wymagania mogą się nieco różnić. Szczegóły znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Bydgoszczy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI MEDYCZNE W BYDGOSZCZY

Rozwiń

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)