Prawo

Prawo

Prawo – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo karne skarbowe
 • kultura prawna i społeczna
 • finanse publiczne
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • prawo cywilne zobowiązaniowe
 • polityka regionalna i fundusze strukturalne

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to 58 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone w systemie jednolitych studiów magisterskich.

Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnych prawników, sprawnie wykonujących obowiązki z zakresu obsługi prawnej  w sektorze publicznym i sektorze prywatnym. Prawo na UP w Krakowie to przygotowanie do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienie istotnych funkcji w instytucjach i organizacjach.

Na liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: prawo karne skarbowe, kultura prawna i społeczna, finanse publiczne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo cywilne zobowiązaniowe, polityka regionalna i fundusze strukturalne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa na UP mogą wykorzystać sądach, prokuraturach, kancelariach adwokackich, kancelariach notarialnych, organach administracji rządowej, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach wymagających wiedzy prawniczej.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia olbrzymie problemy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji kandydaci zadają wiele pytań, z czego podstawowym może być takie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opinie? Justyna, studentka Prawa na UP mówi:

„Wybierając uczelnię kierowałam się różnymi kryteriami. Sprawdzałam historię, osiągnięcia naukowe, grono wykładowców… I właśnie na fundamencie takich przesłanek wybrałam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie„

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji problemów prawnych,
 • negocjacji i mediacji,
 • właściwej interpretacji przepisów,
 • prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej może znaleźć zatrudnienie w:

 • sądach,
 • prokuraturach,
 • służbach mundurowych,
 • kancelariach adwokackich,
 • kancelariach notarialnych,
 • instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (1)

Studentka odpowiedz

Reklama reklamą, ale rzeczywistość pozostawia wiele do życzenia, głównie ta ?praktyczna?