Energetyka

Energetyka

Energetyka – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2021

Studia na kierunku energetyka na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku energetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • miernictwo energetyczne
 • gospodarka energetyczno - cieplna
 • mechanika techniczna
 • wytrzymałość materiałów
 • mechanika płynów
 • maszyny elektryczne

 

Politechnika Krakowska to oferta edukacyjna, na którą składa się ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Energetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę z zakresu techniki cieplnej, nauk technicznych i problematyki energetycznej. Studenci poznają zasady wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, jej przesyłania i dystrybucji, a także uczą się wykorzystywać odnawialne źródła energii.

Lista przedmiotów do zaliczenia na Energetyce nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: grafika inżynierska, miernictwo energetyczne, gospodarka energetyczno- cieplna, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, maszyny elektryczne, modelowanie instalacji cieplnych, jakość energii elektrycznej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Energetyki mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, jednostkach samorządowych, budownictwie.

Kierunek kształcenia wybrany- Energetyka. Ale na której uczelni? Która szkoła wyższa spełni nasze edukacyjne wymagania? Jeśli swoją uwagę skierowaliśmy na stolicę Małopolski, warto zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Tomek, student Energetyki mówi:

„Studia na Politechnice Krakowskiej dają bardzo solidne wykształcenie i bardzo dużo umiejętności. Studiując wiesz, że zdobywasz wiedzę nowoczesną, która poszukiwana jest na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent Energetyki na Politechnice Krakowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy materii i typu przemian chemicznych,
 • właściwości elektrycznych, magnetycznych i cieplnych materiałów stosowanych w energetyce,
 • konstrukcji i projektowania urządzeń elektrycznych i energetycznych,
 • elektroniki i energoelektroniki oraz sterowania urządzeń przekształtnikowych,
 • zasad prowadzenia badań naukowych,
 • monitoringu i sterowania pracą systemu elektroenergetycznego,
 • spalania paliw,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych,
 • jednostkach samorządowych,
 • budownictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku energetyka i przypisania do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Energetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno- techniczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

Komentarze (0)