Praca socjalna

Praca socjalna

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Praca socjalna – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Problemy i zagrożenia społeczne
 • Nierówności społeczne
 • Instytucje pomocy społecznej i integracji społecznej
 • Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej
 • Projekt socjalny
 

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Praca socjalna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Podstawą kształcenia jest uzyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, prowadzącej do zrozumienia istoty ludzkiej i procesów społecznych. Studenci nabywają umiejętności, które służą do analizowania i zmieniania rzeczywistości społecznej, a także prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego oraz zwiększania integracji społecznej społeczności lokalnej, regionu i kraju.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, metodyka pracy socjalnej, problemy i zagrożenia społeczne, zarządzanie projektami społecznymi, wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego, nowe tendencje w metodyce pracy socjalnej, przemiany w rodzinie w różnych perspektywach teoretycznych. A co po studiach? Absolwenci kierunku Praca socjalna na UŁ znajdą zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, domach dziecka, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, czy też prywatnych firmach świadczących usługi społeczne.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Julka, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna to nie jest łatwy kierunek i nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i wykonywać ten niełatwy, ale jakże ważny i potrzebny zawód.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia Łódź

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • zapobiegania konfliktom,
 • działań instytucji i organizacji zmierzających do przeciwdziałania skutkom nierówności społecznych,
 • przygotowywania projektów służących rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia związków etiologii z symptomatologią,
 • organizowania pracy zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziecka,
 • placówkach służby zdrowia,
 • placówkach penitencjarnych,
 • prywatnych firmach świadczących usługi społeczne,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Praca socjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)