Praca socjalna - Łódź

Studia w Łodzi

praca socjalna

Odkryj kierunek praca socjalna w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Praca socjalna studia Łódź - 2023 | woj. łódź

Studia na kierunku Praca socjalna w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku praca socjalna w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku praca socjalna w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Praca socjalna Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia możesz podjąć w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej - Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

 

Opis kierunku

Wykluczenie społeczne spotyka nadal wielu ludzi – pracownicy socjalni pomagają na co dzień takim osobom. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji, związanych m.in. z diagnozowaniem sytuacji potrzebujących oraz wykorzystywaniem odpowiednich metod interwencji socjalnej. Dzięki zajęciom można rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, niezbędne do pracy z wykluczonymi (np. pracę zespołową, czy nawiązywanie relacji).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci mogą sprawdzić swoje umiejętności, zatrudniając się w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy schroniskach dla nieletnich. Zdobyte wykształcenie pozwala również na pracę w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 

Specjalności

Współczesne studia z pracy sojalnej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku praca socjalna w Łodzi: organizowanie potencjału społeczności lokalnych i ich rozwój, rewitalizacja społeczna, systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej, zarządzanie pomocą w cyklu życia.
 

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek PRACA SOCJALNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek praca socjalna w Łodzi?

Kierunki studiów w Łodzi takie jak praca socjalna wzbudzają duże zainteresowanie wśród osób, które chcą połączyć zainteresowania humanistyczne z ekonomiczną praktyką. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, warto zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku praca socjalna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • język obcy
 • historia 
 • WOS

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz takie przedmioty jak: język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie, historia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Twoim powołaniem jest niesienie pomocy społecznej? Bieda, bezrobocie, patologie społeczne spędzają Ci sen z powiek? Pragniesz pomagać ludziom w walce z uzależnieniami, dawać im wsparcie w obliczu starości czy niepełnosprawności? Interdyscyplinarny kierunek praca socjalna w Łodzi zagwarantuje Ci wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii, prawa, a także da Ci niezbędne narzędzia do pracy z jednostkami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.

Idealni kandydaci na studia humanistyczne w ramach pracy socjalnej nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów społeczno-ekonomicznych. Kandydaci powinni mieć poczucie życiowej misji i powinni nieść pomoc innym ludziom. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i empatyczną, tego typu studia w Łodzi są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Łodzi dbają o najwyższy poziom kształcenia i oferują bardzo wiele kierunków studiów, które gwarantują odpowiednie wykształcenie dla potrzeb aktualnego rynku pracy.

 

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teorie pracy socjalnej
 • kliniczna praca socjalna
 • makropraktyka społeczna interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
 • projekt socjalny
 • problemy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
 • filozoficzne i etyczne aspekty pracy socjalnej
 • i wiele innych

Ile trwają studia na kierunku Praca socjalna w Łodzi?

Studia na kierunku Praca socjalna w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Praca socjalna w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Studia w Łodzi na kierunku praca socjalna przygotowują do pracy w:

 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • w instytucjach ekonomii społecznej
 • w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemów wykluczenia społecznego
 • w prywatnych firmach świadczących usługi społeczne
 • w ośrodkach wsparcia (środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach pomocy, placówkach dla bezdomnych i uzależnionych, ośrodkach opiekuńczych)
 • w sektorze usług społecznych (w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich)

 

Absolwenci zatrudniani są w pogotowiach opiekuńczych, hospicjach, w instytucjach pozarządowych, w sądach cywilnych i rodzinnych, w korporacjach zawodowych, w ośrodkach prowadzących mediacje, w ośrodkach interwencji kryzysowej,  w placówkach pomocy społecznej, w placówkach, które udzielają pomocy i wsparcia znajdującym się w kryzysie, w placówkach ochrony zdrowia.

Gdzie studiować na kierunku Praca socjalna w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Uczelnie na których można studiować kierunek praca socjalna w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek praca socjalna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Praca socjalna w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Łódź studia i stopnia

Praca socjalna Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Łódź studia stacjonarne

Praca socjalna Łódź studia niestacjonarne

Kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 


 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRACA SOCJALNA

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia