Praca socjalna - Łódź

Praca socjalna - Łódź

Praca socjalna - Łódź

Studia w Łodzi

praca socjalna

Odkryj kierunek praca socjalna w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Praca socjalna studia Łódź - 2021 | woj. łódź

Studia na kierunku Praca socjalna w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim oraz niepublicznej szkole wyższej - Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek praca socjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek praca socjalna w Łodzi?

Kierunki studiów w Łodzi takie jak praca socjalna wzbudzają duże zainteresowanie wśród osób, które chcą połączyć zainteresowania humanistyczne z ekonomiczną praktyką. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, warto zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku praca socjalna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • język obcy
 • historia 
 • WOS

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz takie przedmioty jak: język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie, historia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

PRACA SOCJALNA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

PRACA SOCJALNA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Twoim powołaniem jest niesienie pomocy społecznej? Bieda, bezrobocie, patologie społeczne spędzają Ci sen z powiek? Pragniesz pomagać ludziom w walce z uzależnieniami, dawać im wsparcie w obliczu starości czy niepełnosprawności? Interdyscyplinarny kierunek praca socjalna w Łodzi zagwarantuje Ci wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii, prawa, a także da Ci niezbędne narzędzia do pracy z jednostkami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.

Idealni kandydaci na studia humanistyczne w ramach pracy socjalnej nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów społeczno-ekonomicznych. Kandydaci powinni mieć poczucie życiowej misji i powinni nieść pomoc innym ludziom. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i empatyczną, tego typu studia w Łodzi są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Łodzi dbają o najwyższy poziom kształcenia i oferują bardzo wiele kierunków studiów, które gwarantują odpowiednie wykształcenie dla potrzeb aktualnego rynku pracy.

 

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teorie pracy socjalnej
 • kliniczna praca socjalna
 • makropraktyka społeczna interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
 • projekt socjalny
 • problemy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
 • filozoficzne i etyczne aspekty pracy socjalnej
 • i wiele innych

Ile trwają studia na kierunku Praca socjalna w Łodzi?

Studia na kierunku Praca socjalna w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku Praca socjalna w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek praca socjalna w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Studia w Łodzi na kierunku praca socjalna przygotowują do pracy w:

 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • w instytucjach ekonomii społecznej
 • w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemów wykluczenia społecznego
 • w prywatnych firmach świadczących usługi społeczne
 • w ośrodkach wsparcia (środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach pomocy, placówkach dla bezdomnych i uzależnionych, ośrodkach opiekuńczych)
 • w sektorze usług społecznych (w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich)

 

Absolwenci zatrudniani są w pogotowiach opiekuńczych, hospicjach, w instytucjach pozarządowych, w sądach cywilnych i rodzinnych, w korporacjach zawodowych, w ośrodkach prowadzących mediacje, w ośrodkach interwencji kryzysowej,  w placówkach pomocy społecznej, w placówkach, które udzielają pomocy i wsparcia znajdującym się w kryzysie, w placówkach ochrony zdrowia.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 


 

Komentarze (0)