Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

17.03.2022

Praca socjalna – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku praca socjalna w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Problemy i zagrożenia społeczne
 • Nierówności społeczne
 • Instytucje pomocy społecznej i integracji społecznej
 • Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej
 • Projekt socjalny
 

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Praca socjalna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Podstawą kształcenia jest uzyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, prowadzącej do zrozumienia istoty ludzkiej i procesów społecznych. Studenci nabywają umiejętności, które służą do analizowania i zmieniania rzeczywistości społecznej, a także prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego oraz zwiększania integracji społecznej społeczności lokalnej, regionu i kraju.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, metodyka pracy socjalnej, problemy i zagrożenia społeczne, zarządzanie projektami społecznymi, wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego, nowe tendencje w metodyce pracy socjalnej, przemiany w rodzinie w różnych perspektywach teoretycznych. A co po studiach? Absolwenci kierunku Praca socjalna na UŁ znajdą zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, domach dziecka, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, czy też prywatnych firmach świadczących usługi społeczne.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Julka, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna to nie jest łatwy kierunek i nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i wykonywać ten niełatwy, ale jakże ważny i potrzebny zawód.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia Łódź

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • zapobiegania konfliktom,
 • działań instytucji i organizacji zmierzających do przeciwdziałania skutkom nierówności społecznych,
 • przygotowywania projektów służących rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia związków etiologii z symptomatologią,
 • organizowania pracy zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziecka,
 • placówkach służby zdrowia,
 • placówkach penitencjarnych,
 • prywatnych firmach świadczących usługi społeczne,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)