Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Wojskoznawstwo – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku wojskoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wstęp do badań wojskoznawczych
 • Seminarium licencjackie
 • Sztuka wojenna
 • Bronioznawstwo
 • Ekonomika i logistyka wojny
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • Wojna w ideologiach i doktrynach politycznych
 • Architektura obronna
 • Bezpieczeństwo informacji

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „W” znajduje się Wojskoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy o dziejach wojskowych zarówno w odniesieniu do historii Polski, jak i świata. Studenci zapoznają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii, sylwetkami wybitnych wodzów, a także rodzajami broni. Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to także wychowanie patriotyczne i wiedza na temat dziedzictwa kulturowego regionu.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia sztuki wojennej poprzez epoki historyczne, bronioznawstwo, ekonomika i logistyka wojny, prawo wojenne czasów najnowszych, architektura obronna, bezpieczeństwo informacji, bronie główne wojsk lądowych, siły morskie, lotnictwo wojskowe, psychologia pola walki, zarządzanie kryzysowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Wojskoznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego, służbach mundurowych, placówkach administracji państwowej, muzeach, wydawnictwach wojskowych, instytucjach kulturalnych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Robert, student Wojskoznawstwa mówi:

„ Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to prawdziwa atrakcja dla członków grup rekonstrukcyjnych, albo po prostu zafascynowanych wojskiem i jego historią. To miejsce, w którym możemy rozwijać swoje pasje i pogłębiać wiedzę. To coś więcej niż studia. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

WOJSKOZNAWSTWO - ważne informacje

Wosjkoznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specyfiki prowadzenia wojen,
 • współczesnych struktur bezpieczeństwa narodowego,
 • organizacji sił zbrojnych i służb specjalnych,
 • ekonomiki i logistyki wojny,
 • strategii i taktyki wojennej,
 • psychologii pola walki,
 • dziejów wojskowości w regionie łódzkim,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • ratownictwa medycznego,
 • zarządzania kryzysowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Wojskoznawstwo:

Absolwent kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego,
 • służbach mundurowych,
 • administracji państwowej i terytorialnej,
 • mediach,
 • wydawnictwach wojskowych,
 • instytucjach edukacyjnych,
 • muzeach,
 • instytucjach kulturalnych,
 • obsłudze turystyki militarnej,
 • dyplomacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, drugi język obcy, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcie na studia II stopnia przewidziano dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszelkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Wojskoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)