Filologia niemiecka

Filologia niemiecka

Filologia niemiecka - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska w Warszawie zapewnia kształcenie w obszarach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej i procesami gospodarczymi i społecznymi. W ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą, między innymi, Filologię niemiecką, czyli Germanistykę, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Najważniejszym celem kształcenia jest praktyczna nauka języka naszych zachodnich sąsiadów, a także zgłębienie zagadnienia językoznawstwa. Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej to także rozwijanie umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, jak również ogólna wiedza z zakresu przedmiotów filologicznych.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka obcego, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia obszaru językowego, psychologia, filozofia, metodyka nauczania języka obcego, dydaktyka, gramatyka opisowa, fonetyka, teoria i praktyka przekładu literackiego i biznesowego. A co po studiach? Absolwenci Filologii niemieckiej we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, firmach i instytucjach administracyjno-handlowych, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego.

Jakie ma Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie opinie? Robert, student Filologii niemieckiej mówi:

„Wybrałem studia na Germanistyce, aby poznać kulturę, historię, a także zrozumieć teksty ulubionego zespołu, czyli grupy Rammstein. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię niemiecką we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kultury i historii Niemiec,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • analizy i interpretacji zjawisk językowych,
 • komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia niemiecka:

Absolwent kierunku Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • redakcjach czasopism,
 • branży turystycznej,
 • jednostkach administracji lokalnej i Unii Europejskiej,
 • mediach,
 • uczelniach,
 • instytucjach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej w Warszawie nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia filologiczne w Warszawie

Wszechnica Polska w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)