Filologia niemiecka

Filologia niemiecka

Filologia niemiecka - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia niemiecka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka obcego
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • historia obszaru językowego
 • psychologia
 • filozofia
 • metodyka nauczania języka obcego
 • dydaktyka
 • gramatyka opisowa

 

Wszechnica Polska w Warszawie zapewnia kształcenie w obszarach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej i procesami gospodarczymi i społecznymi. W ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą, między innymi, Filologię niemiecką, czyli Germanistykę, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Najważniejszym celem kształcenia jest praktyczna nauka języka naszych zachodnich sąsiadów, a także zgłębienie zagadnienia językoznawstwa. Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej to także rozwijanie umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, jak również ogólna wiedza z zakresu przedmiotów filologicznych.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka obcego, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia obszaru językowego, psychologia, filozofia, metodyka nauczania języka obcego, dydaktyka, gramatyka opisowa, fonetyka, teoria i praktyka przekładu literackiego i biznesowego. A co po studiach? Absolwenci Filologii niemieckiej we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, firmach i instytucjach administracyjno-handlowych, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego.

Jakie ma Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie opinie? Robert, student Filologii niemieckiej mówi:

„Wybrałem studia na Germanistyce, aby poznać kulturę, historię, a także zrozumieć teksty ulubionego zespołu, czyli grupy Rammstein. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię niemiecką we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kultury i historii Niemiec,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • analizy i interpretacji zjawisk językowych,
 • komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia niemiecka:

Absolwent kierunku Filologia niemiecka we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • redakcjach czasopism,
 • branży turystycznej,
 • jednostkach administracji lokalnej i Unii Europejskiej,
 • mediach,
 • uczelniach,
 • instytucjach badawczych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia filologiczne w Warszawie

Wszechnica Polska w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)