Filologia niemiecka studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Nikomu nie trzeba tłumaczyć korzyści związanych z umiejętnością biegłego władania przynajmniej jednym językiem obcym. Idący naprzód rozwój cywilizacyjny i rosnące wymagania rynku pracy implikują konieczność opanowania dodatkowej mowy niebędącej angielskim, którym w założeniu potrafi posługiwać się znaczna część społeczeństwa. Bez wątpienia najlepszą drogą do poprawnej nauki obcego języka jest regularna konfrontacja z ludźmi, dla których dany język jest ojczystym - umożliwia to emigracja do obcego kraju albo studia filologiczne. Studia na kierunku filologia niemiecka powstały w odpowiedzi na zainteresowanie przyszłych aplikantów historią, kulturą i językiem naszych zachodnich sąsiadów oraz zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych tłumaczy i pracowników międzynarodowych korporacji, zdolnych do podjęcia kontaktu z kontrahentem niemieckojęzycznym. Już w szkole zauważano twój ponadprzeciętny talent do nauki języków obcych? Od zawsze marzyłeś o karierze filologa? Chciałbyś związać swoją przyszłość z zarobkowym operowaniem językiem niemieckim? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, spróbuj swojego szczęścia na studiach na kierunku filologia niemiecka!

 

Program studiów i przedmioty

W jaką wiedzę i umiejętności zostaniesz uposażony przez studia na kierunku filologia niemiecka? Początek edukacji na tym kierunku będzie wyglądał nieco inaczej w zależności do posiadanych już przez ciebie kompetencji językowych w zakresie mowy Schopenhauera. Dla nowicjuszy, którzy nigdy wcześniej nie mieli zetknięcia z niemieckim, przewidziana jest kompleksowa nauka podstawowych zagadnień językowych w celu wyrównania poziomu ze studentami znającymi podstawy tego języka. Dogłębnie poznasz aspekty kulturowe i polityczne, które na przestrzeni wieków kształtowały państwo niemieckie aż do obecnego stanu. Umiejętności lingwistyczne, które rzecz jasna także posiądziesz dzięki zetknięciu z wykładowcami będącymi native speakerami, dadzą ci możliwość prowadzenia swobodnych konwersacji z mieszkańcami Niemiec na niemal dowolny temat oraz rozumienie niemieckiej literatury w oryginale.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł podjąć pracę jako absolwent studiów na kierunku filologia niemiecka? Przede wszystkim w miejscach wymagających zawierania kontaktów z naszymi zachodnimi sąsiadami. Z otwartymi ramionami przyjmą cię międzynarodowe korporacje zajmujące się handlem i dystrybucją produktów i usług na zachód. Placówki dyplomatyczne będą ci równie wdzięczne za zasilenie zespołu nieocenionymi umiejętnościami filologicznymi. Jeśli cenisz sobie kontakt z najmłodszymi i chciałbyś dzielić się zdobytą w trakcie studiów wiedzą, będziesz mógł spróbować swoich sił w pracy w rozmaitych placówkach oświatowych, począwszy od przedszkoli, przez szkoły, na świetlicach środowiskowych skończywszy. Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś połączył filologię z prawem w karierze tłumacza przysięgłego, o ile tylko znajdziesz chwilę czasu na wykonanie odpowiednich kursów po studiach.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku filologia niemiecka, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, język niemiecki, historia

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA NIEMIECKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FILOLOGIA NIEMIECKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię niemiecką

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii i kultury Niemiec
 • literaturoznawstwa niemieckiego
 • swobodnej komunikacji po niemiecku
 • translatoryki
 • lingwistyki stosowanej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA NIEMIECKA STUDIA NIESTACJONARNE

FILOLOGIA NIEMIECKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA NIEMIECKA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA NIEMIECKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia niemiecka

Absolwent kierunku filologia niemiecka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach tłumaczeń
 • międzynarodowych korporacjach
 • placówkach dyplomatycznych
 • placówkach oświatowych
 • wydawnictwach
 • mass - mediach
 • instytucjach kulturalnych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA NIEMIECKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA NIEMIECKA

Komentarze (0)