Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

23.01.2022

Budownictwo - Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2022

Studia na kierunku budownictwo na Uczelni Techniczno - Handlowej w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku budownictwo w UTH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Budownictwo nastawiony jest przede wszystkim na pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego oraz budowy i eksploatacji dróg. W toku studiów studenci poznają zasady zarządzania procesami budowlanymi na wszystkich etapach powstawania budowli, metody i techniki eksploatacji obiektów budowlanych różnego przeznaczenia, metody i techniki eksploatacji drogowych obiektów budowlanych, a także zasady utrzymania i zarządzania drogami. W bogatym harmonogramie nie brakuje zajęć dotyczących instalacji sanitarnych, mechanizacji robót budowlanych, innowacyjnych metod i wyrobów budowlanych, systemów zarządzania ruchem drogowym, czy kierowania procesem inwestycyjnym.

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami, dzięki którym mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Oprócz tego, dzięki pozyskanemu wykształceniu mogą pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych, czy przedsiębiorstwach remontowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia budowlana
 • fizyka
 • oprogramowanie inżynierskie AutoCAD
 • geodezja
 • geologia
 • geometria wykreślna i rysunek techniczny
 • materiały budowlane
 • mechanika teoretyczna
 • hydraulika i hydrologia
 • technologia betonów i zapraw

 

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie to szkoła wyższa stawiająca na nowoczesny wymiar kształcenia. Oferta dydaktyczna, skupiająca różne dziedziny, proponuje kandydatom, między innymi, kierunek Budownictwo, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa. Ponadto, studenci uczą się wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Budownictwo w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie to przygotowanie do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, organizowania produkcji elementów budowlanych.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: chemia budowlana, fizyka, oprogramowanie inżynierskie AutoCAD, geodezja, geologia, geometria wykreślna i rysunek techniczny, materiały budowlane, mechanika teoretyczna, hydraulika i hydrologia, technologia betonów i zapraw, wytrzymałość materiałów, fizyka budowli, fundamentowanie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie będą mogli wykorzystać w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlanych, przedsiębiorstwach remontowych, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie opinie? Paweł, student Budownictwa mówi:

„Budownictwo to taka dziedzina, która zawsze będzie się rozwijać i odkrywać przed nami nowe możliwości. Dlatego trzeba być specjalistą, prawdziwym fachowcem. Jak to osiągnąć? Studiować w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Warszawa

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Budownictwo w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny stratygrafii i litologii terenu,
 • przygotowywania schematów konstrukcji piętrowych,
 • przewidywania występowania obciążeń dynamicznych i zjawiska rezonansu,
 • geometrii wykreślnej i rysunku technicznego,
 • wykorzystywania technik geodezyjnych,
 • stosowania materiałów budowlanych,
 • mechaniki budowli,
 • mechaniki gruntów,
 • projektowania typowych instalacji budowlanych,
 • analizy, przygotowania i projektowania realizacji robót,
 • kierowania procesem inwestycyjnym,
 • sporządzania kosztorysów budowlanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektów,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • przedsiębiorstwach remontowych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Komentarze (0)