Iberystyka

Iberystyka

Iberystyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „I” kandydaci odnajdą Iberystykę, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat języków hiszpańskiego i portugalskiego, a także wiedzy o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka hiszpańskiego, język i kultura baskijska, język i kultura galisyjska, literatura Hiszpanii, wiedza o literaturze, historia Hiszpanii, praktyczna nauka języka portugalskiego, historia Portugalii, język i kultura katalońska, gramatyka opisowa języka portugalskiego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Magda, studentka Iberystyki mówi:

„Hiszpania i Portugalia to miejsca na mapie, do których zawsze chciałam pojechać i chłonąć każdy ich aspekt; muzykę, kuchnię, filozofię. Studiując na Uniwersytecie Warszawskim odbywam swego rodzaju podróż do tych wymarzonych miejsc.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • historii, języka, literatury i kultury hiszpańskiej i portugalskiej,
  • metod badawczych w zakresie teorii języka, przekładu i literaturoznawstwa,
  • cywilizacji i kultury Hiszpanii i Portugalii oraz krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Iberystyka:

Absolwent kierunku Iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • biurach tłumaczeń,
  • urzędach,
  • przedsiębiorstwach,
  • wydawnictwach,
  • środkach masowego przekazu,
  • turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury hiszpańskie i portugalskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język hiszpański.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Iberystyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Neofilologii UW

Komentarze (0)