Aerospace Engineering

Aerospace Engineering

Aerospace Engineering

Aerospace Engineering

Aerospace Engineering – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to jedna z największych szkół wyższych w naszym kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunki realizowane w języku angielskim, a jednym z nich jest Aerospace Engineering, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru fizyki i matematyki, która stanowi fundament zrozumienia zagadnień fizycznych, mechanicznych i elektrycznych w inżynierii lotniczej. Studenci poznają zasady działania systemów antykolizyjnych, sterowania lotem i wspomagania lądowania. Ponadto, uczą się planować symulacje i eksperymenty lotnicze. Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej to dogłębna znajomość mechaniki i termodynamiki, w tym procesów spalania, materiałów i technologii produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem tych stosowanych w przemyśle lotniczym. 
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: algebra z geometrią, grafika inżynierska, mechanika, ochrona środowiska, obwody elektryczne, mechanika konstrukcji, systemy lotnicze, materiały w technologii kosmicznej, aerodynamika, systemy napędowe, konstrukcja silnika lotniczego, ryzyko i niezawodność w lotnictwie, struktura i pochylenie płatowca. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w krajowych i międzynarodowych koncernach sektora lotniczego, koncernach sektora kosmicznego, czy firmach wdrażających zaawansowane technologie. 
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Piotrek, student Aerospace Engineering mówi:
„Politechnika Warszawska to uczelnia o wysokiej randze i nauka tutaj jest znaczącą sprawą.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • struktury materii oraz jej właściwości mechanicznych, elektromagnetycznych i optycznych,
 • programowania komputerów,
 • materiałów stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce, metod ich wytwarzania, obróbki i starzenia się, w tym korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • mechaniki ogólnej i mechaniki ciała stałego,
 • obwodów i maszyn elektrycznych,
 • aerodynamiki statków powietrznych i mechaniki lotu,
 • rodzajów napędów lotniczych i kosmicznych,
 • zasad działania systemów sterowania lotem, systemów wspomagania lądowania, systemów antykolizyjnych, czujników i układów nawigacji inercjalnej, rejestratorów lotu, systemów łączności,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Aerospace Engineering:

Absolwent kierunku Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • krajowych i międzynarodowych koncernach sektora lotniczego,
 • krajowych i międzynarodowych koncernach sektora kosmicznego,
 • firmach wdrażających zaawansowane technologie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Aerospace Engineering - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa

Komentarze (0)