Fizyka Techniczna

Fizyka Techniczna

Fizyka techniczna – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. W ofercie dydaktycznej, pod literą „F” kandydaci odnajdą kierunek Fizyka techniczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest zapoznanie się zagadnieniami związanymi z fizyką komputerową, metodami numerycznymi, optyką, fizyką powierzchni i cienkich warstw, fizyką półprzewodników, fizyką kryształów stałych i ciekłych oraz technikami laserowymi. Studenci poznają zasady biofizyki, anatomii i histologii, terapii medycznej oraz fizykalnych metod diagnostyki. Fizyka techniczna na Politechnice Warszawskiej to także teoretyczne i praktyczne przygotowanie do programowania, komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych oraz analizy danych eksperymentalnych.
Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: analiza matematyczna, podstawy programowania, algebra z geometrią, metody matematyczne fizyki, programowanie obiektowe, probabilistyka, fizyka kwantowa, elektrodynamika, elektronika w eksperymencie fizycznym, fizyka laserów, przedsiębiorczość technologiczna, sieci komputerowe, sieci neuronowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Fizyki technicznej na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w laboratoriach badawczych, laboratoriach projektowych, firmach informatycznych, firmach teleinformatycznych, placówkach diagnostyki medycznej, szpitalach, instytucjach finansowych.
Jeśli wybraliśmy Fizykę techniczną jako nasz kierunek studiów, warto zastanowić się nad tym, która uczelnia będzie dla nas najlepsza. Jeśli skierowaliśmy swoją uwagę na Poznań, należy zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Jarek, student Fizyki technicznej mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej to nie jest tzw. Spacerek. Tutaj trzeba się uczyć i napracować, by osiągać dobre wyniki. Ale ta praca i włożony wysiłek zaprocentują na rynku pracy, więc każdy przykłada się do nauki.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę techniczną na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • fizykalnych metod diagnostyki,
 • wytwarzania i badania nowych materiałów oraz struktur niskowymiarowych,
 • komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych,
 • wykorzystywania techniki obrazowania,
 • analizy danych eksperymentalnych oraz procesów technologicznych,
 • obsługi aparatury pomiarowej, 
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • terapii medycznej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka techniczna:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach projektowych,
 • firmach informatycznych,
 • firmach teleinformatycznych,
 • placówkach diagnostyki medycznej,
 • szpitalach,
 • instytucjach finansowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Fizyka techniczna na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, fizyka, informatyka, język obcy. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fizyka Techniczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki 

Komentarze (0)