Inżynieria i analiza danych

Inżynieria i analiza danych

Inżynieria i analiza danych

Inżynieria i analiza danych – Politechnika Warszawska 2021

Studia na kierunku inżynieria i analiza danych na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria i analiza danych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa z geometrią
 • matematyka dyskretna
 • programowanie obiektowe
 • przetwarzanie danych ustrukturyzowanych
 • architektura systemów informatycznych

 

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „I” kandydaci odnajdą kierunek Inżynieria i analiza danych, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz umiejętności informatycznych, matematycznych i kreatywnego rozwiązywania problemów w obszarze określanym w języku angielskim jako Data Science. Studenci uczą się posługiwać zarówno informatycznymi narzędziami, jak i całymi systemami do pozyskiwania, składowania oraz analizy danych. Inżynieria i analiza danych na Politechnice Warszawskiej to przygotowanie do pracy w firmach tworzących i wykorzystujących systemy informatyczne oraz analityczne, w tym w sektorze nowoczesnych technologii, a także do pracy naukowej.
W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: analiza matematyczna, algebra liniowa z geometrią, matematyka dyskretna, programowanie obiektowe, przetwarzanie danych ustrukturyzowanych, architektura systemów informatycznych, metody numeryczne, techniki wizualizacji danych, statystyka matematyczna, metody optymalizacji, metody statystyki obliczeniowej, procesy stochastyczne, transmisja danych. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii i analizy danych na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach i ośrodkach informatycznych wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT, ośrodkach badawczo- naukowych, centrach badawczo- rozwojowych, firmach świadczących usługi analityczno- doradcze.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Dawid, student Inżynierii i analizy danych mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej nie są spacerkiem i nie raz musiałem poświęcić całą noc na naukę. Ale nie narzekam, bo wiedza, którą zdobywam otworzy mi drzwi do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię i analizę danych na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria i analiza danych na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych,
 • modelowania statystycznego, w tym analizy regresji i klasyfikacji,
 • inteligencji obliczeniowej,
 • metod wizualizacji danych,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • przeprowadzania analizy danych,
 • formułowania i rozwiązywania problemów optymalizacyjnych,
 • wykonywania analizy sposobu funkcjonowania systemu informatycznego,
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów obserwacyjnych i symulacyjnych,
 • projektowania sieci komputerowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria i analiza danych:

Absolwent kierunku Inżynieria i analiza danych na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach i ośrodkach informatycznych wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT,
 • ośrodkach badawczo- naukowych,
 • centrach badawczo- rozwojowych,
 • firmach świadczących usługi analityczno- doradcze.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria i analiza danych - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

 

Komentarze (0)