Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska oferuje studentom szeroki zakres tematyki studiów, obejmujący niemal wszystkie dziedziny techniki. W szerokiej ofercie edukacyjnej, kandydaci znajdą kierunek Inżynieria środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w obszarze zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego wykorzystania dla potrzeb człowieka oraz kształtowania komfortowego środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych. Studenci przygotowują się do projektowania i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. 
Studia na kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej dzielą się na następujące specjalności: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo, Inżynieria sanitarna i wodna, Gospodarka odpadami, Environmental engineering (na pierwszym stopniu), Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, Gospodarka odpadami, Inżynieria gazownictwa, Inżynieria wodna, Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Environment protection engineering (na drugim stopniu). W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: fizyka, wytrzymałość materiałów i mechanika budowli, materiałoznawstwo, matematyka, chemia, geodezja inżynierska, biologia i ekologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii środowiska na PW mogą wykorzystać w instytutach naukowo-badawczych, organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska, biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, laboratoriach analitycznych.
Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Paulina, studentka Inżynierii środowiska mówi:
„Politechnika Warszawska to uczelnia, na której każdy chciałby studiować. Wysoki poziom kształcenia spełni oczekiwania ambitnych studentów, a także świetnie przygotuje do pracy zawodowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię środowiska na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wizualizacji utworów inżynierskich,
 • termodynamiki technicznej,
 • oceny i doboru materiałów dla potrzeb inżynierii środowiska,
 • funkcjonowania geoekosystemów,
 • projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne,
 • sporządzania bilansów wodno- gospodarczych,
 • projektowania konstrukcji i urządzeń do oczyszczania wody i ścieków. 
 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
instytutach naukowo-badawczych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska,
 • biurach projektów,
 • przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych,
 • służbach komunalnych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno- handlowych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej.
 
Jakie przedmioty zdawać na maturze:
Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy. 
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Komentarze (0)