Mechatronika Politechnika Warszawska

Mechatronika – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska oferuje szeroki wachlarz kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych. Jakie kierunki czekają na kandydatów? Między innymi Mechatronika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Mechatronika na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Mechatroniki oraz Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z wielu dziedzin, wśród których wyróżnić można mechanikę, elektronikę i elektrotechnikę, informatykę, inżynierię sterowania, analizę sygnałów. Studenci uczą się planować konstrukcję urządzeń mechatronicznych i przeprowadzać eksperymenty. Mechatronika na Politechnice Warszawskiej to także wiedza z obszaru wykorzystywania narzędzi komputerowych, sterowania mikroprocesorowego, czy sensoryki urządzeń. Kierunek, na Wydziale Mechatroniki, prowadzony jest także w języku angielskim. 
Studia na kierunku Mechatronika na Politechnice Warszawskiej posiadają następujące specjalności: Mechatronika pojazdów, Mechatronika maszyn roboczych, Konstrukcje inteligentne (na pierwszym stopniu), Mechatronika pojazdów, Mechatronika maszyn roboczych (na drugim stopniu). W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: algebra, materiały konstrukcyjne, równania różniczkowe, modelowanie geometryczne, mechanika ogólna, metrologia i zamienność, mechanika płynów, termodynamika, systemy automatyki, napędy elektryczne, maszyny robocze, konstrukcje inteligentne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w zakładach zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych, przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania, zakładach produkcyjnych, jednostkach, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Sebastian, student Mechatroniki mówi:
„Wybrałem studia na Politechnice Warszawskiej, aby uzyskać dyplom prestiżowej uczelni, czyli taki, który otworzy mi wiele drzwi do wymarzonej drogi zawodowej.”
 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechatronikę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych,
 • automatyki i robotyki z teorią sterowania,
 • wdrażania innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych,
 • konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej,
 • opisu i rozumienia istoty działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno- elektroniczno- informatycznych,
 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn,
 • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania,
 • jednostkach, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny, 
 • zakładach produkcyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Mechatronika na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka. 
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechatronika  - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 

Studia na Wydziale Mechatroniki

Komentarze (0)