Browarnictwo i słodownictwo UR

Browarnictwo i słodownictwo – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to jedna z największych szkół wyższych tego typu w naszym kraju. W ramach siedmiu wydziałów studenci mogą kształcić się na kierunkach związanych z rolnictwem, leśnictwem, ochroną środowiska, a jednym z nich jest Browarnictwo i słodownictwo, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Browarnictwo i słodownictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Technologii Żywności. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Studenci przygotowują się do bycia specjalistą z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Browarnictwo i słodownictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to poznanie zasad funkcjonowania rynku i zasad marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą oraz dotyczących zagadnień formalno- prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej.

Studia na kierunku Browarnictwo i słodownictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nie posiadają specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: ekologia i ochrona środowiska, biochemia, chemia żywności, inżynieria bioprocesowa, analiza i ocena jakości żywności, maszyny i urządzenia w słodownictwie i browarnictwie, inżynieria bioreaktorowa, biologiczne podstawy produkcji surowców dla browarnictwa, chmiel i produkty chmielarskie, media w słodowni i browarze, technologia słodu, praktyczne aspekty produkcji słodu, procesy warzelni, projektowanie nowych produktów piwowarskich, fermentacja i dojrzewanie piwa, praktyczne aspekty produkcji piwa, technologia rozlewu i pakowania. A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Browarnictwo i słodownictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w zakładach produkujących piwo.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Łukasz, student Browarnictwa i słodownictwa mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to nowoczesna uczelnia, idąca z duchem czasu i odpowiadająca na zapotrzebowania współczesności. Warto tutaj studiować, bo ma się przekonanie, że zdobywa się wiedzę potrzebną.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Browarnictwo i słodownictwo na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Browarnictwo i słodownictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ogólnej technologii żywności,
  • mikrobiologii żywności,
  • praktycznych aspektów produkcji słodu,
  • fermentacji i dojrzewania piwa,
  • technologii rozlewu i pakowania,
  • analizy jakości surowców,
  • systemów zapewniania jakości,
  • projektowania i uruchamiania browaru,
  • analizy sensorycznej piwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Browarnictwo i słodownictwo:

Absolwent kierunku Browarnictwo i słodownictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

  • -zakładach produkujących piwo.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Browarnictwo i słodownictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Browarnictwo i słowodwnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Żywności UR 

Komentarze (0)