Filologia angielska

Filologia angielska

Filologia angielska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fonetyka
 • dydaktyka języka angielskiego
 • historia Wysp Brytyjskich
 • pragmatyka komunikacji językowej
 • gramatyka języka angielskiego
 • komunikacja międzykulturowa

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie należy do czołówki kształcenia wyższego w kraju. Uczelnia o bogatych tradycjach edukacyjnych oferuje kandydatom wiele interesujących kierunków kształcenia. Wśród nich odnajdziemy Filologię angielską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia angielska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: fonetyka, dydaktyka języka angielskiego, historia Wysp Brytyjskich, pragmatyka komunikacji językowej, gramatyka języka angielskiego, komunikacja międzykulturowa, kontakt językowy, teksty popkultury, gramatyka opisowa języka angielskiego, neologizmy w języku mediów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii angielskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w roli tłumaczy, nauczycieli, konsultantów metodycznych, edytorów, dziennikarzy.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia angielska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Oliwia, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie gwarantują wysoki poziom wtajemniczenia w wybraną dziedzinę. Dlatego wybrałam właśnie tę uczelnię.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię angielską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych,
 • analizowania i rozwiązywania problemów,
 • argumentowania poglądów,
 • komunikowania,
 • przekładu literackiego,
 • emisji głosu,
 • pedagogiki.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • konsultant metodyczny,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • researcher,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Instytut Filologii Angielskiej

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Instytut Filologii Angielskiej

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia angielska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym UP

Komentarze (1)

odradzam odpowiedz

Na filologii angielskiej II stopnia nie ma lektoratu z j. obcego ? mimo że uczelnia prowadzi studia filologiczne w kilku językach, to nie potrafią zorganizować studentom nawet jednej lekcji lektoratu raz na dwa tygodnie. Na drugim roku magisterki w ogóle nie ma PNJA i to jest duża strata. Mam wrażenie, że niektórzy wykładowcy nie mówią żadnym akcentem, tylko takim "polskim angielskim". Jeżeli ktoś chce podszlifować wymowę, no to tutaj nie będzie miał okazji.