Chrześcijańska Akademia Teologiczna - kierunki studiów

Chrześcijańska Akademia Teologiczna - kierunki studiów

Chrześcijańska Akademia Teologiczna - kierunki studiów

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

kierunki studiów

Odkryj kierunki na CHAT i sprawdź gdzie możesz studiować 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna - kierunki studiów

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową) o ponad 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, przyjazne relacje między studentami i wykładowcami, tolerancja i szacunek wobec odmienności – w murach Akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. ChAT posiada liczne kontakty naukowe, realizuje międzynarodowe programy współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi w Europie a także w Izraelu.

Wydział Teologiczny kształci studentów w zakresie nauk teologicznych. Standard edukacji potwierdza pozytywna ocena Polskiej  Komisji Akredytacyjnej. Wydaje własne czasopismo naukowe „Rocznik Teologiczny ChAT”, znajdujący się na liście czasopism punktowanych MNiSzW (obecnie 4 punkty).

Wydział Pedagogiczny ChAT kształci studentów w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej. Standard edukacji potwierdza pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wydział wydaje własne pismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania”, znajdujące się na liście czasopism punktowanych MNiSzW (obecnie 6 punktów) oraz indeksowane w Index Copernicus, współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi: placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, instytucjami opieki społecznej. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie, także w trybie dostosowanym do potrzeb osób pracujących  (bezpłatne, odbywające się w soboty oraz dwa popołudnia w tygodniu i są to: pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa na studiach licencjackich oraz pedagogika społeczno-kulturowa na studiach magisterskich).Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie studia I i II stopnia

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćChrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćChrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie popularne kierunkiKomentarze (0)