Biologia

Biologia

Biologia

26.01.2022

Biologia – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • biologia roślin
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • botanika
 • zoologia
 • biologia komórki
 • genetyka
 • podstawy ekologii

 

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, na której kształci się prawie pięćdziesiąt tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Między innymi na Biologii, prowadzonej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień biologii, które oparte są na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci poznają nowoczesne metody instrumentalne i analityczne, zasady bezpiecznego postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą, czy też reguły planowania i przeprowadzania różnych zadań badawczych.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: matematyka, biologia roślin, chemia ogólna i nieorganiczna, botanika, zoologia, biologia komórki, genetyka, podstawy ekologii, ewolucja, biochemia, ochrona środowiska i przyrody, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, immunologia, fizjologia roślin. A co po studiach? Absolwenci Biologii na UJ będą mogli podjąć pracę w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach medycyny sądowej, firmach biotechnologicznych, firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, parkach naukowo-technologicznych, firmach farmaceutycznych.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Biologię. Ale która uczelnia będzie najlepsza do zgłębiania wiedzy? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Oliwia, studentka Biologii mówi:

„Przyjechałam na studia z Warszawy, więc miałam niemałą odległość do przebycia, aby spełnić swoje marzenie. Jestem w Krakowie, studiuję na UJ, rozwijam swoją największą pasją, jaką jest biologia. Niczego więcej mi nie potrzeba.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Kraków

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki,
 • biochemicznych technik laboratoryjnych,
 • technik mikroskopowych i histologicznych,
 • procedur pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych,
 • postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • planowania i przeprowadzania złożonych zadań badawczych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • laboratoriach medycyny sądowej,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • parkach narodowych,
 • placówkach i instytucjach naukowych,
 • działach administracji zajmujących się ochroną środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)