Administracja

Administracja

Administracja – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia administracji
 • prawo administracyjne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • makroekonomia i mikroekonomia
 • filozofia prawa
 • prawo międzynarodowe
 • statystyka z demografią

 

Administracja należy do grona najpopularniejszych kierunków kształcenia, choć kandydaci wybierają go z różnych, odmiennych powodów. Kończąc psychologię możemy zostać psychologami, kończąc dziennikarstwo możemy zostać dziennikarzami, a czy kończąc administrację stajemy się administratorami? Nie. I właśnie dlatego każdy kandydat kieruje się czymś innym, obierając tę dyscyplinę. Administracja jest jak akwarium z wielogatunkowymi rybami. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu różnych dziedzin i zagadnień, aby potem, niemal dowolnie ją wykorzystywać na drodze zawodowej. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to przyjrzyjcie się uważnie Administracji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która stanowi połączenie nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych. Studenci, przede wszystkim, przygotowują się do pełnienia ról w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej. Do kogo skierowany jest ten kierunek? Na pewno do osób z dużą umiejętnością organizacji pracy, dokładnością i systematycznością. Mówiąc nieco żartobliwie, bez porządku na biurku się nie obędzie. Administracja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty figurują w programie nauczania? Na przykład: historia administracji, prawo administracyjne, bezpieczeństwo publiczne, makroekonomia i mikroekonomia, filozofia prawa, prawo międzynarodowe, statystyka z demografią, konstytucyjny system organów państwa, logika prawnicza, ustrój samorządu terytorialnego, polityka społeczna i systemy ubezpieczeń społecznych, procedury legislacyjne w administracji publicznej, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowo- administracyjne.

Jak już wspomnieliśmy kandydaci na omawiany przez nas kierunek powinni cechować się skrupulatnością, systematycznością, jak również cierpliwością i szeroko rozumianym ładem i porządkiem. A jaką drogą zawodową mogą podążać? Absolwenci Administracji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej i gospodarczej, firmach doradczych, organizacjach międzynarodowych, instytucjach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach. Realizowane specjalności rozwijają ponadto dodatkowe umiejętności, dzięki którym absolwenci mogą pełnić obowiązki administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii tajnych, specjalistów w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, specjalistów w strukturach państwowych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Studia w Warszawie to temat długi i szeroki, a kierunek taki jak Administracja pojawia się w większości ofert dydaktycznych. Zatem, jak wybrać uczelnię? Jakimi kategoriami się posługiwać, aby znaleźć tę najlepszą dla siebie? Naturalnie, można czytać programy studiów, zliczać specjalności, porównywać plany zajęć…ale wszystko to można sprowadzić do poważniejszego pytania, które da nam odpowiedź na temat realizowanego kształcenia w opisywanej uczelni.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie opinie?

Weronika, studentka Administracji mówi:

„WSM w Warszawie to uczelnia o praktycznym podejściu do kształcenia. Mówiąc inaczej, tutaj stawia się na umiejętności i kwalifikacje. Jeśli chcesz zdobyć prawdziwy zawód, wybierasz WSM.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modeli administracji publicznej,
 • konstytucyjnego systemu organów państwowych,
 • prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego,
 • struktur i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • prawa pracy i prawa urzędniczego,
 • finansów publicznych i prawa finansowego,
 • prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • technik negocjacji i mediacji,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • publicznego prawa konkurencji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach administracji publicznej i gospodarczej,
 • firmach doradczych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwach.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Administracja

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Bełchatowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Administracja

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)