Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia medycyny
 • psychologia
 • fizjologia
 • patologia
 • anatomia
 • etyka
 • medyczne czynności ratunkowe
 • kwalifikowana pierwsza pomoc

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. Na liście kierunków kształcenia, które oferowane są kandydatom, odnajdziemy Ratownictwo medyczne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz wiedzy specjalistycznej i umiejętności z zakresu nauk medycznych, a w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, niezależnie od ich przyczyny. Studenci poznają zasady oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej, czy bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: socjologia medycyny, psychologia, fizjologia, patologia, anatomia, etyka, medyczne czynności ratunkowe, kwalifikowana pierwsza pomoc, pediatria, ginekologia i położnictwo, chirurgia, interna, traumatologia narządu ruchu, psychiatria, anestezjologia, intensywna terapia, chirurgia dziecięca. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ratownictwa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, zespołach lotniczego pogotowia ratunkowego.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Ratownictwo medyczne. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Wiktor, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, w której można nauczyć się dosłownie wszystkiego. Programy studiów są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, a także, szeroko patrząc, współczesnego świata. Wiedza tutaj zdobyta, to wiedza praktyczna.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - ważne informacje

Ratownictwo medyczne studia Kraków

​Ratownictwo medyczne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • norm i czynników wpływających na zdrowie psychiczne,
 • biofizyki,
 • przemiany związków chemicznych w organizmie,
 • metod rozpoznawania potrzeb zdrowotnych,
 • oceny narażenia człowieka na czynniki szkodliwe,
 • anatomii,
 • fizjologii,
 • budowy i funkcji układu odpornościowego,
 • rozpoznawania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • unieruchamiania kończyn po urazie,
 • tamowania krwotoku zewnętrznego,
 • farmakologii,
 • toksykologii,
 • organizacji działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • izbach przyjęć,
 • zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego,
 • zespołach lotniczego pogotowia ratunkowego.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ

Komentarze (0)