Studia europejskie

Studia europejskie

Studia europejskie

26.01.2022

Studia europejskie – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku studia europejskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku studia europejskie w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia europejskie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • politologia
 • ekonomia
 • antropologia społeczna Europy
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • etyka w perspektywie antropologicznej

 

Uniwersytet Jagielloński to szkoła wyższa kształcąca od 1364 roku. Obecnie, to jedna z największych uczelni w kraju nad Wisłą, ciesząca się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów. W szerokiej gamie proponowanych kierunków kształcenia, pod literą „S” odnajdziemy kierunek Studia europejskie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat Europy jako przestrzeni społecznej, politycznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i historycznej. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, dotyczącymi obszaru kontynentu europejskiego jako całości oraz jego sąsiedztwa, w szczególności w zakresie procesów, oraz poszczególnych regionów i państw.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Studia europejskie? Na przykład: podstawy wiedzy o państwie i prawie, politologia, ekonomia, antropologia społeczna Europy, międzynarodowe stosunki gospodarcze, etyka w perspektywie antropologicznej, społeczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej, metodologia nauk społecznych. A co po studiach? Absolwenci Studiów europejskich na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Konrad, student Studiów europejskich mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to najlepsza polska uczelnia i chyba każdy się z tym zgodzi. Na tej uczelni pozyskuje się wiedzę praktyczną, szczegółową, dzięki której studenci stają się prawdziwymi ekspertami w swoich dziedzinach.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

STUDIA EUROPEJSKIE - ważne informacje

Studia europejskie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia europejskie na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Studia europejskie na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa międzynarodowego publicznego,
 • prawa Unii Europejskiej,
 • współczesnej historii stosunków międzynarodowych,
 • teorii integracji europejskiej,
 • rozwoju systemów politycznych w Europie,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • rodzajów struktur społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia europejskie:

Absolwent kierunku Studia europejskie na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)