Dodaj do ulubionych

STUDIA EUROPEJSKIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Studia europejskie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia europejskie:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA EUROPEJSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Studia europejskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Studia europejskie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE STUDIA EUROPEJSKIE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

International relations stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku international relations

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku politologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.08.2021
do 16.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia europejskie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA EUROPEJSKIE:

Czego nauczysz się podczas studiów europejskich?

Ze względu na niezwykle interdyscyplinarny i złożony charakter studiów, będziesz miał okazję rozwinąć swoją wiedzę z zakresu kilku aspektów bezpośrednio powiązanych z sytuacją panującą w Europie, wraz z jej poszczególnymi państwami.
Jako student będziesz uczęszczał na liczne, niezwykle interesujące i rozwijające zajęcia, dzięki którym dowiesz się więcej na temat kwestii politycznych, gospodarczych cze ekonomicznych obowiązujących w krajach europejskich.
W trakcie nauki będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do twoich potrzeb, zainteresowań i planów zawodowych. Zadecydujesz między analitykiem zjawisk i procesów, ekspertem organizacji społecznych czy niemcoznawstwem.
Ta niezwykle bogata oferta kształcenia sprawi, że zyskasz wszechstronne wykształcenie i będziesz mógł rozwijać się na kilku płaszczyznach jednocześnie. W ofercie nauczania przewidziano także atrakcyjne wyjazdy terenowe, wymiany studenckie czy staże zawodowe, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość sytuacji politycznej Europy
 • znajomość sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Europy
 • znajomość kultury i tradycji wybranych państw europejskich
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość sytuacji międzynarodowej
 • wiedza z zakresu relacji łączących Polskę z innymi państwami europejskimi
 • znajomość prawa międzynarodowego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku studia europejskie?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby, które aplikują na kierunek studia europejskie zdobędą wszechstronne wykształcenie humanistyczne.

 

Studia na kierunku Studia europejskie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Powyższe studia są dostępne jedynie w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Ta forma kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą pozwolić sobie na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie się nauce.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku studia europejskie będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, społecznych i kulturoznawczych. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek będą miały dostęp do szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
 • Europejska przestrzeń prawna
 • Historia społeczna współczesnej Europy

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku studia europejskie, oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim skupią się na nauce języka angielskiego oraz dodatkowego języka nowożytnego i ich praktycznego wykorzystania w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.

W toku studiów poznają także zasady dokonywania analizy wybranych zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Ważnym elementem kształcenia będzie zdolność interpretacji różnorodnych tekstów literackich z kanonu literatury europejskiej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie, w czasach globalizacji, otwierania się na rynki zagraniczne oraz podejmowania współpracy z międzynarodowymi firmami i kontrahentami, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru znajomości sytuacji międzynarodowej, z uwzględnieniem kwestii politycznych, gospodarczych czy kulturowych.
Jako że Polska, ze względu na swoje położenie, najbliższe kontakty utrzymuje zresztą państw europejskich dlatego też, doskonała orientacja w ich obyczajach, kulturze czy innych elementach składowych jest koniecznością.
Jako odpowiedź na potrzeby stawiane przez obecny rynek pracy, powstał niezwykle perspektywiczny, a zarazem interesujący kierunek, studia europejskie.
Ich program nauczania skierowany jest do wszystkich osób o wszechstronnych zainteresowaniach kulturowych, językowych czy politycznych, które chciałyby związać z nimi swoją przyszłość zawodową. Jeżeli ty także należysz do tego grona, to wybierz studia europejskie i przekonaj się że studia mogą być wspaniałą przygodą !
 
5. Gdzie studiować kierunek Studia europejskie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Studia europejskie:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA EUROPEJSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA EUROPEJSKIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Studia europejskie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku studia europejskie będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku studia europejskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA EUROPEJSKIE STUDIA II STOPNIA

STUDIA EUROPEJSKIE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek studia europejskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia europejskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
100
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia europejskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
50
II stopnia:
45,6
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA EUROPEJSKIE:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tego niezwykle interesującego i perspektywicznego kierunku będziesz miał wieloaspektową wiedzę oscylującą wokół polityki, gospodarki, ekonomii czy kultury Europy i poszczególnych państw leżących na tym kontynencie. Uzyskane kompetencje i kwalifikacje zawodowe sprawią, że bez problemu znajdziesz zatrudnienie w wielu interesujących i prężnie rozwijających się branżach.
Po ukończeniu kursu możesz pracować w administracji państwowej, dyplomacji lub ambasadach. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik firm prowadzących współpracę międzynarodową z innymi krajami europejskimi. Równie ciekawą opcją może okazać się zatrudnienie w instytucjach kulturalnych, nastawionych na promowanie kultury i dorobku tych terenów świata..
Znajomość sytuacji międzynarodowej i języka angielskiego sprawi, że bez problemu znajdziesz pracę także poza granicami naszego kraju, na arenie światowej. Dodatkowo, po ukończeniu studiów licencjackich możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i zdobywać dalsze wykształcenie kierunkowe.
 
 
Absolwent kierunku Studia europejskie znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • instytucje kulturalne
 • media
 • administracja państwowa
 • ambasady
 • dyplomacja
 • branża turystyczna
 • firmy prowadzące współpracę międzynarodową
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • kontynuacja studiów

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA EUROPEJSKIE

Komentarze (0)